Manifest voor groei sierteelthandel via Schiphol

veiling-flora-holland
In mei beschreef ik hier hoe Schiphol en Aalsmeer leidend zijn in de handel en overslag van sierteeltproducten en dat deze positie onder druk staat. Een strategie is nodig om het tij te keren, om weggelekte handel terug te halen en nieuwe handelsstromen aan te boren. De strategie is klaar. En na een grondige inventarisatie van knelpunten kunnen we nu aan de slag.
Schiphol was en is internationaal de preferred flower hub. Het merendeel van de import van sierteeltproducten voor de Europese markt komt hier binnen. Anderzijds landt een fors deel ook op luchthavens elders in Europa, vooral de Belgische. Vandaar worden de sierteeltproducten vaak over de weg naar Aalsmeer vervoerd. Greenport Aalsmeer, Schiphol Cargo en FloraHolland wilden graag weten hoe (een deel van) die stromen naar Amsterdam kan worden gehaald. Want groei van Schiphol betekent economische groei in de hele Metropoolregio Amsterdam.

Potentieel 

Sinds mei hebben we in diverse sessies de markt gepeild over onze vraag. We spraken met veertig bedrijven, met de overheid en met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de onmisbare gesprekspartner waar het gaat om 24/7 beschikbaarheid en tarieven van fytosanitaire inspecties. Centraal tijdens de sessies stonden de vragen waar de knelpunten zaten en waar de markt kansen zag. Waarom kiezen sierteeltproducenten uit Ethiopië voor Luik en wordt ook vanuit andere gebieden niet direct gevlogen op Schiphol? De sessies leverden interessante inzichten op. Zoals die over de niet onaanzienlijke stroom van sierteeltproducten vanuit Latijns-Amerika naar Rusland. Hoewel de producten  op Schiphol landen, zijn er nauwelijks Nederlandse bedrijven bij de overslag betrokken. Het potentieel om daar business uit te halen spreekt voor zich.

Manifest ondernemers

Er is duidelijk draagvlak voor de ambitie om Schiphol in de toekomst de preferred flower hub te laten zijn. Ook is er een breed besef dat dit niet vanzelf gaat. Dankzij de sessies hebben we vijftien actiepunten in beeld waarmee de logistieke keten of liever de flower hub in de Metropoolregio Amsterdam kan worden versterkt. De punten liggen vast in een Ondernemersmanifest waarmee we de gehele sierteeltsector en de logistieke keten rond de sierteelt aanspreken. Ik nodig u uit om het manifest te lezen en als u waardevolle aanvullingen heeft of een steentje wilt bijdragen aan onze acties, contact op te nemen.

Concrete actie voor de preferred flower hub

Zeven van de vijftien actiepunten worden als eerste opgepakt. Ze hebben prioriteit en er kan snel resultaat in worden geboekt. Vrijwel alle actiepunten hebben een trekker. Zo brengen Schiphol en FloraHolland in kaart waar de vrachtcapaciteit voor het sierteeltransport het meest knelt en hoe het zit met landingsrechten. Het ministerie van I&M heeft al toegezegd om per case te onderzoeken of er kansen liggen om carriers toe te laten. Een tweede team bewaakt de gesprekken tussen sector en ministeries over een aantrekkelijker regime van inspecties en keuringen. ACN en Schiphol starten een marktonderzoek naar de haalbaarheid van een neutraal perishables centrum voor de export op Schiphol. En FloraHolland maakt werk van een reeferstrategie met een concreet uitvoeringsprogramma. Ook komt er aandacht voor branding. Want het beeld dat nationaal en internationaal bestaat over het reilen en zeilen op Schiphol verdient aandacht. Je kunt nog zo’n aantrekkelijke en efficiënte flower hub inrichten, maar hij wordt pas preferred als alle partijen weten dat hij bestaat, dat de hub veel te bieden heeft en dat hij dé plek is om er zaken mee te doen.
Coen Meijeraan
Manager public affairs
FloraHolland