Mansveld stuurt onderzoek luchtvracht naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft 3 onderzoeken laten doen naar de luchtvaart in Nederland. De onderzoeken zijn onlangs naar de Kamer gestuurd. Over het onderzoek ‘Kansrijke corridors en luchtvrachtstromen Schiphol’ zei Mansveld het volgende.

 

“Uit dit onderzoek blijkt dat Schiphol op het gebied van luchtvracht een sterke positie binnen West-Europa heeft met een hoge wereldwijde connectiviteit. Via Schiphol opereren 25 luchtvrachtmaatschappijen op een groot aantal sleutelbestemmingen voor vracht. Daarmee heeft Schiphol het meest open regime en de meeste vrachtmaatschappijen ten opzichte van haar Europese concurrenten.

 

Groeimarkten
Daarnaast laat het onderzoek zien wat de interessante groeimarkten in de wereld zijn en bij welke productsoorten de grootste kansen voor het luchtvrachtvervoer liggen. Het onderzoek signaleert dat het aantal full freighters overal ter wereld afneemt, vanwege een wereldwijde overcapaciteit in de luchtvrachtmarkt. De geplande uitfasering van dit type vliegtuigen door Air France KLM past in die trend. Dit zal vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de aangeboden full freighter capaciteit (“maindeck”) vanaf Schiphol. Voor een deel zal de grotere vrachtcapaciteit in de ‘belly’ van nieuwe passagiersvliegtuigen dit compenseren, maar bij een aantal goederen is dit niet mogelijk of ligt dit minder voor de hand.

 

Verladers
Ik begrijp dat de verladers aandacht vragen voor de mogelijke gevolgen van de geplande uitfasering voor de connectiviteit van Schiphol. Ik vind het ook zeer belangrijk om de komende jaren de ontwikkeling van het netwerk vanaf Schiphol, zeker ook van luchtvrachtbestemmingen, nauwlettend te blijven volgen. Op dit moment is het immers nog niet duidelijk wat straks precies het effect zal zijn, als Air France KLM met minder full freighters gaat vliegen en wat precies de compenserende werking van meer bellyvracht zal zijn.

Monitoren
Het onderzoek van Seabury geeft hier nog geen antwoord op, omdat dit onder andere afhangt van de exacte vormgeving van de plannen voor uitfasering van Air France KLM, zowel in de tijd als hoe de overgebleven full freighters worden ingezet. Maar om de positie van Nederland en de mainport Schiphol op het gebied van luchtvracht en logistiek te behouden en verder te versterken zal ik de mogelijke gevolgen van deze capaciteitsontwikkelingen en de door Seabury gesignaleerde kansen en bedreigingen samen met alle stakeholders het komende jaar serieus volgen en verkennen.

 

Lopend en gepland onderzoek
Ook momenteel worden er in opdracht van mijn departement verschillende studies uitgevoerd:

  • naar de economische betekenis van de mainport Schiphol,
  • naar de (lucht)havenaanloop en -doorvoerkosten op zee- en luchthavens, zoals aangekondigd in het Werkprogramma Zeehavens (IENM/BSK-2014/117185),
  • naar mogelijke parallellen tussen de maritieme en de luchtvaartsector op het gebied van arbeidskosten (binnenkort van start).

Managementsamenvatting
Lees ook de uitgebreide managementsamenvatting van ‘Kansrijke corridors en luchtvrachtstromen Schiphol’.

 

Of lees de Kamerbrief van Mansveld met daarin ook aandacht voor de overige 2 onderzoeken.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

Geef een reactie