prodock 2.0

Marktconsultatie havenbedrijven Amsterdam voor optimalisatie elektriciteitsnet

Het elektriciteitsgebruik neemt toe. Dit leidt tot druk op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Netbeheerder Liander en de gemeente Amsterdam vragen bedrijven in het havengebied om mee te denken over oplossingen om het elektriciteitsnet in Amsterdam-West efficiënter te gebruiken. Dat doen ze in een marktconsultatie die is gestart op 19 april.

Elektriciteitsnet overbelast

Uit de recent gepubliceerde Themastudie Elektriciteit Amsterdam (TSA) 2.0 blijkt dat ontwikkelingen op het gebied van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de warmtetransitie zorgen voor een enorme toename in de vraag naar elektriciteit.

Doordat we de groeiende vraag nu al zien aankomen, werkt Alliander aan het tijdig verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Dit betekent meer en dikkere kabels in de grond en nieuwe verdeelstations. Het realiseren hiervan duurt over het algemeen jaren. Naast het verzwaren van het bestaande netwerk, werken we ook aan de inzet van slimme en innovatieve oplossingen. Daarom verkent Liander samen met gemeente Amsterdam, op een moment dat er nog voldoende ruimte is op het net, de mogelijkheden die de markt te bieden heeft op het gebied van toepassingen voor een flexibel en efficiënt elektriciteitsnet.

Slimme oplossingen voor meer ruimte op het elektriciteitsnet in Amsterdam-West

Liander ziet een kans om de uitdaging van groeiende vraag naar elektriciteit samen met de markt aan te gaan. Door gezamenlijk slimme oplossingen toe te passen in het net, kunnen we enerzijds tijd winnen terwijl het net verzwaard wordt en kan anderzijds structureel slimmer met het net worden omgegaan. Dat is hard nodig nu het steeds drukker wordt op het elektriciteitsnet door de snel toenemende vraag. Door slimme oplossingen in te zetten, kunnen knelpunten en kostbare uitbreidingen van het elektriciteitsnet worden voorkomen.

Uitvraag aan marktpartijen en adviesbureaus

Liander vraagt u om mee te denken over hoe uw organisatie een bijdrage kunt leveren aan een efficiënter elektriciteitsnet in Amsterdam-West om zo tijdelijk of structureel meer capaciteit vrij te maken op het net. Bijvoorbeeld door energieverbruik meer over de dag te verspreiden, op elkaar af te stemmen of uit te stellen. Liander is zeer benieuwd naar welke mogelijkheden of kansen u ziet in de marktconsultatie. Beschikt u over producten of diensten waarmee er capaciteit op het net wordt vrijgemaakt? Of heeft u een innovatief idee of concept waarmee het net efficiënter kan worden gebruikt?

Meer weten of direct een idee aandragen?

Kijk dan op www.liander.nl/marktconsultatieamsterdamwest(link is external).

Geef een reactie