stimuleringsregeling ctc

Meerderheid provincie Noord-Holland akkoord met focus op smart mobility

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben afgelopen maandag ingestemd met de strategie van GS op het gebied van smart mobility: ‘Focus op smart mobility’. De nieuwe strategie geldt voor de periode 2022-2025. Van de aanwezige leden stemden er 48 voor en 6 tegen.

De provincie trekt bijna € 16 miljoen uit voor ‘smart mobility’: voor onderzoek naar intelligente verkeerslichten, deelmobiliteit, het realiseren van slimme laadpalen en het goed op elkaar laten aansluiten van auto, fiets en openbaar vervoer. Een voorbeeld van smart mobility zijn ‘intelligente stoplichten’ die de doorstroming van het verkeer kunnen reguleren en bevorderen doordat zij meten hoeveel verkeer er uit verschillende richtingen aankomt.

‘Naar een slimme, schone en veilige mobiliteit gaan we niet vanzelf’
Focus op smart mobility 2022-2025

De provincie Noord-Holland participeert al in CTC Amsterdam Westkant dat zich onder meer richt op het het inrichten van goederencorridors met slimme verkeerslichten.

Onderzoek naar smart mobility

Meer dan de helft van het budget voor smart mobility is bedoeld voor onderzoek. De Statenleden spraken met elkaar en met gedeputeerde Jeroen Olthof over de juiste balans tussen onderzoek naar en het realiseren van maatregelen op het terrein van smart mobility, over de vrijheid om te kiezen voor een deelauto of het ov en over investeren in deelmobiliteit in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Ook debatteerden zij er over of het initiatief bij de markt of bij de overheid moet liggen.

Lees de gehele strategie Focus op smart mobility!

Foto: Bas Beentjes.

Geef een reactie