regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Met Big Data een parkeerplek vinden

 

Geen sensoren in de grond, maar door gebruik te maken van Big Data analyses is het mogelijk automobilisten vlot naar een vrije parkeerplek te verwijzen. Dat stellen INRIX en BMW, die bezig zijn het Dynamic Parking Prediction systeem uit te rollen.

 

Het parkeerprognose-systeem is opgezet met behulp van digitale kaarten waarop alle parkeerplaatsen in een gebied in kaart zijn gebracht. Van een paar duizend testvoertuigen zijn de parkeerbewegingen geregistreerd, zowel het zoeken naar een parkeerplaats als het wegrijden van een parkeerplaats. Met behulp van een voorspellingsalgoritme kan zo van een bepaald gebied op het dasboarddisplay in de auto worden aangegeven waar plaats is, rekening houdend met het aantal vrij plaatsen en het aantal zoekende automobilisten.

 

Zelfs met alleen de data van de testvoertuigen zijn volgens INRIX al betrouwbare resultaten geboekt, maar hoe meer automobilisten het systeem gebruiken, hoe beter de resultaten zullen zijn.
De data is ook te combineren met real-time verkeersdata en mobiele data om parkeerinformatie te genereren. Bijvoorbeeld als men variabele parkeertarieven afhankelijk van het tijdstip van de dag en de locatie wil instellen.

INRIX claimt dat het systeem ook bijdraagt aan de ruimtelijke inrichting van steden, bijvoorbeeld door het in te zetten voor de planning van parkeervoorzieningen.

 

Een prototype van het systeem is ingebouwd in de elektrische BMW i3. De bedoeling is dat het system het eerst wordt uitgerold in een aantal steden, zoals Amsterdam, Kopenhagen en Keulen. Eind dit jaar moet het beschikbaar zijn in 23 steden.

 

 

Bron: Verkeersnet.nl

Geef een antwoord