metropoolregio amsterdam focus

Metropoolregio Amsterdam: focus op waarde internationale bedrijven voor regio

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) verlegt de focus nog verder van kwantiteit naar kwaliteit als het gaat om het aantrekken van internationale bedrijven. In 2022 is al meer focus op toegevoegde waarde gelegd, en die focus wordt nu aangescherpt. De MRA zal zich de komende jaren richten op bedrijven die bijdragen aan de maatschappelijke en economische doelen van de regio, zoals innovatie, digitalisering, verduurzaming, circulariteit en de energie- en voedseltransitie. Ook richt de MRA zich op bedrijven die zich houden aan de richtlijnen van Corporate Social Responsibility (CSR) en Environmental Social Governance (ESG).

Bron: Amstelveen.nl.

Een groeiend deel van de bedrijven in de metropoolregio Amsterdam draagt bij aan zowel de lokale werkgelegenheid, als aan de verduurzaming en innovatiekracht van de regio. In 2022 zijn er 90 nieuwe internationale bedrijven in de regio neergestreken, die gezamenlijk zorgen voor 2.798 nieuwe banen. Het gaat om 14 wereldwijde of Europese hoofdkantoren. Bij 15 buitenlandse bedrijven die al in de regio Amsterdam gevestigd waren, kwamen er door uitbreiding nog eens 1.015 nieuwe arbeidsplaatsen bij.

Nieuwe bedrijven in onder meer logistiek, ict en life sciences

Het blijkt allemaal uit de resultaten die zijn gepubliceerd door amsterdam inbusiness en de Netherlands Foreign Investment Agency. De meeste nieuwe bedrijven zijn actief in de ICT & tech, financiële en fintech sector, transport en logistiek, creatieve industrie en life sciences and health. Voorbeelden zijn crowdfundingdienst Wefunder, een platform waarop start-ups en mkb-bedrijven rechtstreeks online geld kunnen inzamelen bij particuliere en professionele investeerders; Xerimis, een bedrijf gespecialiseerd in klinische verpakkingsdiensten; Rivian, een producent van elektrische voertuigen zoals SUV’s, busjes en pick-ups; InTwo, gespecialiseerd in cloudoplossingen en Milence, een joint venture van truckfabrikanten Volvo Group, Daimler Truck en Traton (onder meer MAN en Scania) dat een Europees laadnetwerk voor elektrische vrachtwagens ontwikkelt.

Noodzaak om te focussen

Wethouder Mbarki (Economische Zaken) van Amsterdam: “We willen de sterke internationale economische positie van de Metropoolregio Amsterdam behouden én meer ten goede te laten komen aan de bewoners van de regio. Daarom kiezen we voor het aantrekken van internationale bedrijven die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van de regio, zoals de digitalisering van het dagelijks leven, de energietransitie en de circulaire economie. We willen niet meer zoveel mogelijk bedrijven hierheen krijgen, maar vooral de bedrijven verleiden die bijdragen aan de brede welvaart van de regio. De geopolitieke instabiliteit, de toegenomen druk op het vestigingsklimaat en de energie- en voedseltransitie maken de noodzaak van deze focus alleen maar groter.”

Vraag naar talent MRA stabiel

Diverse geopolitieke en financieel-economische factoren hebben effect op de buitenlandse investeringen in de MRA. In 2022 zijn er minder buitenlandse investeringen (nieuwe bedrijven, uitbreidingen of hoofdkantoren) gedaan dan verwacht. Dit is een wereldwijde trend. Maar het totaal aantal verwachte arbeidsplaatsen door nieuw gevestigde buitenlandse bedrijven bleef ongekend hoog. Ook valt op dat de nieuw gevestigde bedrijven in 2022 gemiddeld 30 arbeidsplaatsen verwachten te creëren. In eerdere jaren bleek dit gemiddelde lager te liggen. De vraag van buitenlandse bedrijven naar talent blijft dus significant. Veel bedrijven zien de Metropoolregio als een goede plek om talent aan te trekken en vast te houden. Onderzoek van CBS laat zien dat voor elke baan van een nieuw internationaal bedrijf in Nederland er minimaal één extra baan ontstaat in de ondersteunende en toeleverende industrie.

Samenwerking binnen MRA

Wethouder Adam Elzakalai (Economische Zaken) van Amstelveen: “Als Metropoolregio Amsterdam bouwen we al lange tijd goed samen aan ons investeringsklimaat en internationale economische positie. Deze samenwerking neemt alleen maar aan belang toe nu we met zijn allen voor maatschappelijke uitdagingen staan die niet ophouden bij de gemeentegrens. De verdere verscherping van focus op toegevoegde waarde bij het aantrekken van internationale bedrijven is iets waar we als gehele regio baat bij hebben.”