data dilemma's mobiliteit

De Metropoolregio Amsterdam in beweging houden

Er komen 250.000 woningen bij en daarmee veel meer mensen die van A naar B willen en meer bouwlogistiek in de regio. Er moeten meer pakketjes de stad in en afval er uit. Ook willen we regionaal produceren en materialen hergebruiken. En we willen de bedrijvigheid in onze ports behouden en uitbreiden. Duizelen de vervoersstromen u al? Ons niet. Maar de bereikbaarheid van de ports en binnensteden staat wel zwaar onder druk. Een strakke regie en integrale visie zijn hard nodig als de regio economisch wil blijven groeien met aandacht voor de leefbaarheid. De Tafel Ruimte & Infra pakt de handschoen op in haar nieuwe jaarplan.
“We willen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) letterlijk in beweging houden. Dat klinkt misschien makkelijk, maar is gewoon heel ingewikkeld.” Directeur Jeanet van Antwerpen van gebiedsontwikkelaar SADC voert het programmamanagement van de Tafel Ruimte & Infra (R&I) uit. Als onderdeel van de Amsterdam Logistics Board waakt de Tafel over de regionale logistiek en de bereikbaarheid op de korte en lange termijn. Want alleen een mobiele regio, is een internationaal concurrerende regio en trekt business en mensen (lees: talent) aan. De focus ligt op de drie ports Greenport Aalsmeer, Amsterdam Airport en Port of Amsterdam. Zij zijn de logistieke pijlers en banenmotoren die groei van de hele regionale economie ondersteunen. Dataport AMS-IX, de nieuwste port, is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Jaarplan 2018

De Tafel R&I richt zich op vier thema’s: ruimte, economie, mobiliteit en duurzaamheid. Ze brengt jaarlijks de knelpunten in kaart, veelal op aangeven van het bedrijfsleven, en zoekt er innovatieve oplossingen voor. Zo staan de bereikbaarheid van de ports en de verbinding met het achterland zwaar onder druk. Begin april nog werd bekend dat de A4 en de A1 op plek één en twee zijn geëindigd van de ANWB File top tien. De filezwaarte is op beide snelwegen in 2016 met tientallen procenten toegenomen. Jeanet van Antwerpen: “De economie draait na jaren van stilstand als een dolle. Maar we willen ook schoner – minder emissie van CO2 en geluid – en duurzamer en efficiënter met grondstoffen en onze omgeving omgaan. Een strakke regie op al deze doelstellingen wordt steeds urgenter.”

We kunnen vervoersstromen nu beter organiseren en regisseren
Jeanet van Antwerpen, SADC

Via het jaarplan 2018 worden ook nu weer de actuele knelpunten op de agenda van beleidsmakers gezet, bijvoorbeeld de aansluiting van de N201 die FloraHolland ontsluit naar de A4. De oplossingen worden gevonden met innovatieve projecten als synchromodaal transport, intelligente transportsystemen en slimme mobiliteit door het delen van data. Daarmee is veel winst te behalen, verwacht Van Antwerpen: “Dankzij de digitalisering kunnen we de vervoersstromen nu veel beter organiseren en regisseren.”

FloraHolland

Coen Meijeraan van FloraHolland juicht de ontwikkelingen toe. FloraHolland houdt zich al jaren bezig met het beter en slimmer benutten van de bestaande infrastructuur. Dagelijks rijden duizenden vrachtwagens van en naar het veilingterrein in Aalsmeer. Elk voertuigverliesuur is er een, en dat zijn er vele. Volgens Meijeraan is het systeem van slimme verkeerslichten dat onder meer door FloraHolland uitgebreid is getest op de N201 en onlangs officieel is geïntroduceerd op de N205, het bewijs dat een betere toepassing van digitaal helpt: “Via een app krijgt de vrachtwagenchauffeur op afstand een seintje hoe hard hij moet rijden om groen te hebben. En als hij toch in een file dreigt te belanden, dan blijft het verkeerslicht net zo lang op groen tot hij er door is.”
Tekst loopt door onder video

Voor de uitvoering van haar taken ziet de Tafel R&I drie rollen weggelegd: netwerken, lobbyen en aanjagen (door partijen te verbinden en te stimuleren dat kennis die er is, snel toepasbaar wordt en tot resultaten leidt). Het netwerken en lobbyen vindt Meijeraan een pluspunt. De greenport heeft in de Tafel de krachten gebundeld met de airport en seaport. Een goede samenwerking van de drie onderling en met andere deelnemers aan de Tafel R&I, zoals gemeenten en provincie, heeft veel toegevoegde waarde. Het bedrijfsleven zit nu dichter op het vuur. “We fungeren meer en meer als adviesorgaan van de MRA-overheden. Voor ons is dat belangrijk. Zij maken de regels en hebben het geld om te investeren in infrastructuur en mobiliteit.”

We fungeren meer en meer als adviesorgaan voor overheden
Coen Meijeraan, Royal FloraHolland

Jeanet van Antwerpen sluit zich daarbij aan. Ze benadrukt dat op de kar springen inmiddels onvermijdelijk is. Ze verwacht de komende jaren veel nieuwe regelgeving waarmee de toenemende vervoersstromen beheersbaar moeten blijven en gewerkt wordt aan een schoner en efficiënter vervoer. “Vuile vrachtwagens zullen niet meer de stad in mogen, venstertijden worden misschien wel uitgebreid of er worden slots toegewezen. Dingen gaan ingrijpend veranderen om de zaak rijdend te houden.”

Wat zou de Tafel Ruimte en Infra volgens ú kunnen oppakken?

Het programma van de Tafel R&I is dynamisch en vraaggestuurd. Dat betekent dat knelpunten die door onder meer ondernemers worden ervaren, waar mogelijk worden meegenomen in de activiteiten. Heeft u vragen over de Tafel R&I of suggesties? Neem dan via e-mail contact op met Frans van der  Beek van SADC of bel: 020 2066640.

Geef een reactie