herstel kade brug amsterdam

Bruggen en kademuren in Amsterdam slimmer herstellen met minder geld

Het is nogal een klus: 215 kilometer verwaarloosde kademuren en 850 bruggen aanpakken. Nu we komende jaren minder te besteden hebben en de bouwkosten de pan uit rijzen, zullen we sommige zwakke plekken moeten afsluiten voor verkeer. Niet ideaal. Het goede nieuws is dat we door onderzoek steeds beter weten hoe het met onze bruggen en kademuren gesteld is en wat de meest passende aanpak is. Soms is een kleine ingreep voldoende.

Bron: Amsterdam.nl.

Dit staat in het actieplan ‘Gefundeerd herstellen’ dat het college van B en W op 22 december naar de gemeenteraad stuurde.

Onderzoek helpt

De afgelopen jaren deden we veel onderzoek. Zo onderzochten duikers de houten palen die de bruggen en kademuren ondersteunen. Samen met universiteiten maakten we onze rekenmethodes steeds nauwkeuriger. Hierdoor kunnen we de staat van een brug of kade steeds beter beoordelen.

Met die kennis kijken we nu opnieuw naar de bruggen en kademuren die op de planning stonden voor vernieuwing. Soms kunnen ze met een kleine ingreep voorlopig nog mee. Dat scheelt natuurlijk enorm in de kosten.

Afsluiten soms nodig

Omdat er minder budget is en de bouwkosten stijgen, kunnen we minder bruggen en kademuren vernieuwen dan we dachten. Daarom kan het vaker gebeuren dat we bruggen of kades moeten afsluiten voor autoverkeer, of voor álle verkeer. Verre van ideaal natuurlijk in onze drukke en dichtbebouwde stad.

Sneller en goedkoper

Gelukkig investeerden we afgelopen jaren in nieuwe, slimme technieken waarmee we sneller en goedkoper kunnen werken. Het werk doen vanaf het water bijvoorbeeld, in plaats van vanaf de straat. Dan hoeft de straat niet open. Op delen van de Brouwersgracht, Lijnbaansgracht en het Singel werken we aan nieuwe manieren van kadeherstel die minder overlast veroorzaken en waarmee we meer bomen behouden.

Meer weten