cargoloop deltawerken

MRA mogelijk thuisbasis eerste hyperloop Nederland

Minister Schultz van Infrastructuur & Milieu (I&M) laat op korte termijn onderzoeken of het haalbaar is om een traject aan te leggen in Flevoland voor het testen van de hyperloop. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Hyperloop is een innovatief transportsysteem dat doet denken aan het vroegere buizenpost, maar dan voor mensen en goederen. Volgens Schultz is het systeem duurzaam, snel en commercieel kansrijk. Ook verwacht ze een positief effect van de hyperloop op verdere innovaties in smart mobility. 
De Vogelweg (N706) tussen Almere en Aviodrome Lelystad lijkt de meest geschikte locatie voor een vijf kilometer lang testtraject. Flevoland kwam als beste uit de bus in een onderzoek naar mogelijke testlocaties door een consortium van kenninsinstellingen. Schultz liet het rapport ‘Hyperloop in the Netherlands’ opstellen nadat twee commerciële partijen (Hardt uit Delft en Hyperloop One uit de Verenigde Staten) hadden aangegeven dat ze een locatie zochten om het concept hyperloop te testen en te certificeren voor personen- en goederenvervoer. Beide bedrijven hebben eigen testfaciliteiten, maar zoeken nu een (test)traject om de operationele toepassing van de hyperloop te ontwikkelen, zoals het testen van bochten, wissels, drukcabines voor passagiers, veiligheid en de operatie in combinatie met de dienstregeling.
Tekst gaat door onder afbeelding.

foto bij hyperloop
Foto: Google Maps.

Doel testen

De testen moeten leiden tot meer zekerheid over de commerciële haalbaarheid, veiligheid en kosten. Het is van belang dat de standaardisering, samenwerking en certificering ook Europees goed gecoördineerd en geharmoniseerd is. Het is te vroeg om over commerciële trajecten in Nederland te beslissen. Wel is ter gedachtevorming in het rapport een korte doorkijk gegeven naar bijvoorbeeld een hyperlooptracé tussen Schiphol en vliegveld Lelystad. Eerst moet er via testen meer ervaring worden opgedaan en kennis vergaard over de kosten, veiligheid en vervoercapaciteit.

Foto: Hardt Global Mobility

Spill-over

Nederlandse partijen kunnen in de toekomst aan de verdere ontwikkeling van de hyperloop ook hun steentje bijdragen. Naast kansen voor de maakindustrie en bouw, heeft ons land een goede positie op het gebied van mobiliteit, dienstregelingen, ICT, et cetera. Er zijn dus potentieel veel kansen voor een spill-over effect. Nederland is voor (buitenlandse) innovatieve vervoerspartijen bij uitstek aantrekkelijk als testlocatie vanwege o.a. onze geografische ligging, goed gekwalificeerde ingenieurs, kennis van projectmanagement, mobiliteit en safetycases, maar ook regelgeving rond intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast is dankzij de dichtbevolktheid op termijn een businesscase realiseerbaar.

Voordeel voortrekkersrol hyperloop

De onderzochte testlocaties.

Na de beoordeling van verschillende locaties, op zaken als beschikbaarheid, kruising van vitale infrastructuur en centrale ligging, blijkt dat de Vogelweg in Flevoland de meest geschikte locatie kan zijn. Naast honderden nieuwe banen die bij tests door de beide hyperlooppartijen ontstaan en tot maximaal circa 59% directe bijdrage aan de economie van de totale investering, ontstaat kennis over hyperloop (onder andere certificering en deeltechnologieën) en kunnen (deels Nederlandse) intellectuele eigendomsrechten worden opgebouwd. Nederlandse bedrijven kunnen vervolgens de verkregen kennis en expertise exporteren als hyperloop door de betrokken bedrijven commercieel wordt aangelegd.

Ecosysteem slimme en duurzame mobiliteit

Nederland is sterk in innovaties op het gebied van slimme mobiliteit en certificering en wil die positie graag behouden. De ontwikkelingen gaan snel. Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor zelfrijdende voertuigen. Ook de transitie naar verdere elektrificatie of de overstap naar waterstof, vliegende auto’s, (taxi)drones en geavanceerde mobiliteitsdiensten, is ingezet. Met een testtraject voor een hyperloop kan het ecosysteem voor slimme en duurzame mobiliteit verder worden versterkt.

Vervolg

Ambtenaren van het ministerie van I&M onderzoeken dit najaar of een testraject van vijf kilometer voor de hyperloop financieel haalbaar is. Gedacht wordt daarbij aan een publiek-private financiering. Ook moet worden bekeken hoe het testtraject moet worden ingericht. Dat doen ze samen met de twee eerdergenoemde bedrijven.
[featured_block]

Bron: brief minister Schultz aan de IIe Kamer.

Geef een antwoord