staat flevoland

MRA voert gesprekken in Brussel voor meer duurzame energie

Groene waterstof wordt een onmisbare schakel in duurzame energievoorziening van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op nationaal en Europees niveau komen binnenkort nieuwe regelgeving en subsidie-instrumenten beschikbaar om de ontwikkeling van waterstof te stimuleren en in goede banen te leiden. MRA volgt deze ontwikkelingen op de voet. Tijdens de Sustainable Energy Week, begin oktober in Brussel, was een delegatie met ambtenaren van de MRA aanwezig om de invloed op regelgeving en de kansen op financiering voor waterstofprojecten te vergroten.

Bron: Metropoolregioamsterdam.nl.

In het Noordzeekanaalgebied, onderdeel van de MRA, werken bedrijfsleven en overheden sinds een jaar intensief samen in de Versnellingstafel waterstof. Doel is met elkaar een uniek en compleet waterstof-ecosysteem te ontwikkelen met onder meer luchthaven Schiphol en Tata Steel als toekomstige afnemers. In Brussel zijn de plannen van dit ecosysteem gepresenteerd en toegelicht bij de European Investment Bank, DG ENERGY en Hydrogen Europe. In diverse gesprekken is aandacht gevraagd voor veilige productie, opslag en vervoer van waterstof in de MRA. Juist in de MRA met de grootste benzinehaven van de wereld in een dichtbevolkt gebied vraagt dit extra aandacht van Brussel.

Hydrogen Europe

MRA is onlangs lid geworden van Hydrogen Europe en koerst op het verkrijgen van de zogenoemde ‘Hydrogen valley’-status. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor Europese projectgelden die de duurzame energievoorziening in de MRA kunnen verbeteren.