Deelname MRA in 2 projecten Accelerator

 
Voor de tweede ronde van het TKI Dinalog onderzoeksprogramma Accelerator zijn zes projecten gehonoreerd. Aan twee van deze projecten voor innovatie en versterking van de logistieke sector leveren ook partijen uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een bijdrage. 
Binnen de Accelerator-projecten werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia. De consortia onderzoeken mogelijkheden die op korte termijn bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. De MRA is vertegenwoordigd in:
 
Smart Trade & Logistics; ontwikkeling en toepassing van UETP voor handel en logistiek
In ‘Smart Trade & Logistics’ worden, met gebruikmaking van het Uniform Economisch Transactie Protocol (UETP), informatiestromen over zakelijke transacties en onderliggende goederenstromen naadloos met elkaar verbonden in één communicatieprotocol.
In dit project wordt de hypothese getoetst of de transactiekosten in het internationale zakelijke verkeer met gebruikmaking van het UETP kunnen dalen met 30 tot 40%.
 
Projectleider: Ir. J. Putter, TNO Delft, Sustainable Transport & Logistics
Partners: UniQ-ID, ABN AMRO Bank N.V., TNO Delft (Mobiliteit en Logistiek), Management Innovation Centre, Philip Sydney, Amsterdam Economic Board, Oracle Nederland BV, Stichting FOCAFET, Hewlett Packard, Air Cargo Nederland, CogNIAM Finance B.V.
DAVINC3I Community
Tijdens het DaVinc3i project (2010 — 2015) is een waardevolle community gevormd en is bij veel mensen in de keten een bewustzijn ontstaan dat Nederland Sierteeltland op logistiek, commercieel en op ICT-gebied mee moet veranderen met nieuwe ontwikkelingen zoals virtualisering en internationalisering. Het betrokken bedrijfsleven heeft de wens uitgesproken om de community verder uit te bouwen en de strategische lijnen verder te concretiseren. Hieruit is dit voorstel voor een doorstart ontstaan: DaVinc3i Community.
 
Projectleider: Dr. C.N. Verdouw,Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Maatschappijwetenschappen, Toegepaste informatiekunde (INF).
Partners: Verenigde Sierteeltvervoerders VSV, Fleurametz, Wageningen Universiteit & Researchcentrum Maatschappijwetenschappen (Toegepaste informatiekunde (INF), Communication, Philosophy, and Technology (CPT), Operationele Research & Logistiek (ORL) en Landbouw Economisch Instituut), Holstein Flowers, Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijproducten (VGB), Van der Plas Flowers and Plants B.V., Royal Lemkes, Flora Holland, Floricode.
 
Over Accelarator
Accelerator is onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 en het Jaarplan 2015 Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. NWO draagt 275 miljoen euro per jaar bij aan de topsectoren waarvan ruim 100 miljoen euro in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren.
NWO selecteert te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Juist vanwege de relevantie van onderzoeksthema’s voor de samenleving is kennisbenutting een belangrijk aandachtsgebied binnen de topsectoren.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de middelen — bijna 3 miljoen euro — voor de zes nieuwste onderzoeksprojecten beschikbaar.

Geef een reactie