innovatieregeling TSE Industrie

Nieuw: innovatieregeling TSE Industrie voor klimaatneutrale brandstoffen

Duurzame innovaties voor industrie en klimaatneutrale brandstoffen. Ze zijn onmisbaar om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Daarom opent op 6 juli 2021 de innovatieregeling TSE Industrie ook voor klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.

Het totale budget is € 6,36 miljoen. De toevoeging van klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart is nieuw in 2021. Daarvoor is € 3,36 miljoen beschikbaar. Voor innovaties voor klimaatneutrale industrie is 3 miljoen beschikbaar. De TSE Industrie staat open van 6 juli 2021 tot en met 14 september 2021.

Brandstof lucht- en zeescheepvaart

Vloeibare transportbrandstoffen voor luchtvaart en scheepvaart blijven noodzakelijk.  Bij lucht- en zeescheepvaart leidt bijvoorbeeld elektrificatie maar beperkt tot lagere CO2-uitstoot. Binnen klimaatneutrale brandstoffen worden 2 programmalijnen ondersteund:

  • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart.
  • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.

Bij beide programmalijnen geldt dat kostprijsvermindering, efficiëntie en compatibiliteit met bestaande technieken en systemen belangrijk zijn. Voor de thema’s op het gebied van klimaatneutrale industrie gelden in 2021 dezelfde thema’s als in 2020.

Mkb-bedrijven

De regeling is in het bijzonder bedoeld voor mkb-bedrijven. De innovaties moeten een eerste markttoepassing krijgen in 2030. Projecten met een maximale subsidie van € 500.000 komen in aanmerking. Hiermee is TSE Industrie een aanvulling op de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Alleen samenwerkingsverbanden krijgen subsidie. Hier moet minimaal 1 onderneming onderdeel van zijn. De regeling moedigt daarbij een actieve rol voor bedrijven aan.

Advies en informatie

Heeft u mogelijk een geschikte innovatie, maar bent u op zoek naar partners? Zowel RVO als de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie helpen u graag verder. Wilt u graag uw projectidee laten toetsen? Dien dan uw idee in.

Meer weten?

Geef een antwoord