Europese Unie Transport-call

Nieuwe subsidie voor modal shift: transport van weg naar spoor of water

Transporteurs in de Metropoolregio Amsterdam die hun goederen van de weg halen en kiezen voor vervoer via spoor of binnenvaart, kunnen tot 1 september subsidie krijgen voor realisering van een zogeheten modal shift. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De subsidieregeling Modal Shift is primair voor containervervoer, maar ook verladers die ladingen willen bundelen, komen ervoor in aanmerking. Met vragen over de subsidieregeling of het realiseren van een modal shift kun je terecht bij Sjoerd Sjoerdsma van Noord West Connect.

De subsidieregeling Modal Shift is ingesteld, omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begint aan wat het ‘de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis’ noemt. De komende jaren worden ruim honderd bruggen, tunnels, sluizen en viaducten aangepakt. “Dat betekent enorm oponthoud voor vervoer over de weg”, waarschuwt het ministerie. Om vertragingen en opstoppingen in het verkeer te beperken, zet de overheid daarom in op meer vervoer via spoor en water.

subsidie modal shift
Goederen van de weg naar spoor of binnenvaart verplaatsen loont

Iedereen in de Metropoolregio Amsterdam die besluit goederen van de weg naar spoor of (onder voorwaarden) binnenvaart te verplaatsen, kan een beroep doen op de subsidieregeling Modal Shift. Het gaat daarbij primair om containervervoer. Maar verladers met activiteiten die direct vracht bundelen en activiteiten die dit proces ondersteunen (bijvoorbeeld met digitale middelen) kunnen de subsidie ook aanvragen.

Sjoerd Sjoerdsma, programmamanager van Noord West Connect (NWC) is blij met de regeling. Een modal shift snijdt aan veel kanten, zegt hij. “Het heeft ook een positief effect voor vervoerders die écht alleen over de weg kunnen. Want als meer lading via spoor- of binnenvaart gaat, dan ontstaat er ruimte voor een betere doorstroming van alle lading en voor doorstroming van het personenverkeer. En het draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot.”

Wat & hoe subsidie?

De subsidie is er vooral op gericht om barrières om voor spoor of binnenvaart te kiezen weg te nemen. Denk daarbij aan een tegemoetkoming in bijvoorbeeld aanloopkosten voor het bundelen of verplaatsen van vracht, voor investeringen en de aanpassing van bedrijfsprocessen, of kosten voor opslag- en overslagfaciliteiten. De subsidie wordt voor maximaal 24 maanden toegekend. Aanvragen kan tot 1 september 2021 bij uitvoeringsorganisatie Connekt. De toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst tot 31 december 2021.

Meer in het vat voor modal shift

Volgens Sjoerdsma is de subsidieregeling de start van meer stimuleringsmaatregelen vanuit het ministerie van I&W op het gebied van modal shift. “Het ministerie is van plan om de komende 4 jaar op meerdere manieren binnenvaart- en spoorinitiatieven door de aanloopfase heen te helpen. Voorwaarde is dat de activiteiten leiden tot meer bedrijvigheid en/of minder vervoer over de weg.”

Wij helpen graag bij vragen en met advies over modal shift

Noord West Connect is het programma van Amsterdam Logistics voor de modal shift in de MRA. Heb je vragen over NWC, zoek je tips of adviezen voor het realiseren van een modal shift of vragen over deze subsidieregeling, neem dan contact op met Sjoerd Sjoerdsma via s.sjoerdsma@hva.nl.