regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Nieuwe Convenant Zeehavenstatistiek helpt bij markt- en andere analyses

ORAM en Havenbedrijf Amsterdam hebben onlangs het Convenant Zeehavenstatistiek getekend. Dankzij het convenant wordt het mogelijk om uit Portbase ladingstromen te verzamelen en statistieken op te stellen. Het CBS, de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, maar ook cargadoors en rederijkantoren die gegevens beschikbaar stellen, krijgen inzage in de statistieken.

 

Dankzij de statistieken hebben deelnemende partijen sneller inzage in de ontwikkeling van de totale overslag per goederensoort in de haven. Dit kan worden gebruikt voor marktanalyses en analyse van trends en ontwikkelingen in ladingstromen. De statistieken en analyses vormen een stevige basis voor gebiedsontwikkeling in het havengebied en de ontwikkeling van achterlandverbindingen.

 

Ondertekening convenant
Het convenant is op ondertekend door onder meer ORAM, Haven Amsterdam, het CBS, HbA, Portbase, VRC en Havenbedrijf Rotterdam.

 

 

Foto: de ondertekenaars van het Convenant Zeehavenstatistiek.

 

Bron: Anke Hoets — Dinalog Amsterdam

Geef een antwoord