NK Speeddocking, inschrijven kan nog

Het NK Speed Docking brengt al meer dan vijf jaar de verblijftijden van vrachtwagens bij afleveradressen onder de aandacht. Wat begon als een ludiek initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een bekend fenomeen dat al lang niet meer draait om ‘de snelste’. Speed Docking creëert waarde voor deelnemers door logistiek inzicht te koppelen aan concrete verbeterpunten in de keten.
Inmiddels is bekend hoe lang de verblijftijden zijn, welke factoren voor vertraging zorgen en wat efficiënte ontvangstprocessen opleveren. Vanuit dit inzicht is er behoefte aan een platform om de ketensamenwerking vorm te geven. Speed Docking 2016 geeft invulling aan deze behoefte door de inzichten te vergroten en samenwerking te faciliteren.
Editie 2016
Speed Docking 2016 bestaat uit twee onderdelen:
1. Speed Docking competitie Op basis van data uit boordcomputers worden de verblijftijden gemeten en winnaars bepaald. Waar wenselijk worden ook de processen bij deelnemers geanalyseerd. Dit leidt tot best practices en concrete verbeterpunten.
2. Samenwerkingsplatform Met workshops, seminars en besloten netwerk bijeenkomsten wordt onder neutrale begeleiding van Caroz op een praktische manier vorm gegeven aan ketensamenwerking. We gaan partijen letterlijk bij elkaar brengen en kijken hoe en waar het gezamenlijk beter kan. Win-Win-Win. De tweede manier waarop we samenwerking opzetten, is de ontwikkeling van een Speed Docking game gericht op harde en zachte factoren. Door vanuit verschillende posities keuzes te maken ontstaat een taart met een bepaalde omvang die vervolgens moet worden verdeeld.
Wat levert het op?
Naast de bekende benchmark inzichten en actiepunten om de oorzaken van verblijftijden te reduceren, wordt in 2016 de samenwerking binnen netwerken opgepakt. Een schouder aan schouder aanpak om resultaten te boeken voor elke deelnemer is het belangrijkste doel.
Inschrijven
Fabrikanten, logistiek dienstverleners en retailers kunnen zich als deelnemer opgeven via deze link.
Bron: lean-green.nl

Geef een reactie