automatisch nomineren schiphol

Nomineren van importvracht voor Schiphol gebeurt binnenkort automatisch in de lucht

In de digitalisering van afhandeling van vracht op Amsterdam Airport Schiphol wordt op 1 januari 2022 een volgende stap gezet, dit keer aan importzijde. Via automatisch nomineren worden data van goederen al ontsloten als ze nog in een “wolk boven Schiphol hangen”, belooft Martijn Kuiken van ACN. Dat betekent dat afhandelaren, agenten, expediteurs en vervoerders eerder op de hoogte zijn van wat er op ze afkomt en dat er eerder genomineerd kan worden. Marco van Soest van dnata verwacht veel van het systeem. “Een hoop klachten worden bij ons weggenomen.”

Bron: ACN.nl.

“Je trekt veel problemen aan als goederen fout zijn genomineerd. Wij moeten als afhandelaar dan een hoop uitzoeken. Met automatisch nomineren wordt die verantwoordelijkheid teruggelegd bij de de bron: agenten en expediteurs.” Afhandelaar dnata staat aan het begin van de implementatie van automatisch nomineren, de eerste gesprekken met Cargonaut zijn gevoerd. De applicatie moet eenvoudig te integreren zijn in de dnata-systemen, begrijpt teamleider Import Marco van Soest van zijn collega’s op de ict-afdeling van dnata. Het is een kwestie van een linkje, een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.

Uitrol automatisch nomineren op Schiphol in eerste maanden 2022

Het is de bedoeling dat vanaf begin 2022 alle afhandelaars officieel met automatisch nomineren gaan werken. KLM is al zover en ook Menzies is aan het omschakelen. In de proefperiode die volgt worden zoveel mogelijk partijen aangesloten en wordt de applicatie verder verfijnd. Martijn Kuiken is namens ACN en Schiphol betrokken bij de ontwikkeling van het systeem: “Op dit moment blijven we steken op een percentage van 70 procent vracht dat automatisch gematcht wordt aan de ontvangende partij. Dat moet omhoog. Hoe meer partijen zich aansluiten, hoe beter het systeem werkt. Daarnaast proberen we via algoritmes en machine learning data nog beter met elkaar te laten matchen.”

Marco van Soest, teamleider Import bij dnata | Eigen foto

Een korte uitleg: Bij automatisch nomineren wordt het moment van nomineren van vracht op basis van stationsverklaringen naar voren gehaald. “Vroeger gebeurde er pas iets met een zending als de afhandelaar klaar was. Nu krijgen alle partijen al een seintje dat er cargo aankomt als die nog op maximaal vier uur in een wolk boven Schiphol hangt, legt Martijn Kuiken uit. “Daardoor kan iedereen in een vroeg stadium met zijn planning beginnen. Expediteurs weten wat er aan komt, waar ze hun zending op kunnen halen en kunnen desnoods lading gaan bundelen.” De afhandelaars kunnen op hun beurt eerder beginnen met zendingen uit elkaar halen. Marco van Soest: “Automatisch (pre)nomineren is een stuk productiever dan als je herhaling op herhaling aan het uitvoeren bent. Ik verwacht dat veel klachten bij ons weggenomen worden, omdat fouten eerder ondervangen worden.”

Automatisch koppelen van awn’s aan unieke codes expediteurs

Naast de versnelling, betekent de digitaliseringsslag dat het nomineren van importvracht papierloos, gestandaardiseerd en dus minder foutgevoelig wordt. Zo worden stationsverklaringen van de honderden op Schiphol actieve expediteurs voortaan in het systeem van Cargonaut opgenomen en worden álle gegevens op awb’s automatisch gekoppeld aan de unieke drie-lettercode van een expediteur. Agenten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van hun stationsverklaring en voor het actueel houden van de gegevens, zoals het doorgeven van adreswijzigingen. Marco van Soest: “Dat neemt ons werk uit handen, want wij voerden vroeger de stationsverklaringen handmatig in. Dat kost al tijd. En als een verlader fouten maakt of een stationsverklaring klopt niet meer, dan kost ons dat nog meer tijd. Stel je voor als er een zending uit China komt, dan is het niet ondenkbaar dat ze daar denken dat Brussel in Amsterdam ligt. Om uit te zoeken waar een zending dan écht naartoe moet, wordt moeilijk als de gegevens niet kloppen.”

Scherper matchen van importzendingen

Zendingen waarvan de bestemming onvindbaar blijft, worden doorgaans uit handen gegeven aan een huisagent die de speurtocht voortzet. “En dat kost ook geld”, vult Martijn Kuiken aan. “Bovendien zien we dat de afhandelaars nog eens extra in hun eigen systeem kijken of er herkenning optreedt. We willen dat iedereen kan leunen op de Cargonaut-applicatie.” Hij is op dit moment vooral bezig met onderzoeken hoe het automatisch matchen met expediteurs aangescherpt kan worden door het tegen elkaar afzetten van data. Want fouten aan de kant van verladers zullen altijd gemaakt worden. “Van 80 procent is vaak duidelijk van wie een zending komt en wie de ontvanger is, van 20 procent cargo is het heel ondoordringbaar. Kan een zending niet gematcht worden, dan kunnen we vaak visualiseren waarom dat niet zo is, bijvoorbeeld een fout in een adres. Op basis van een query stelt het systeem vervolgens een expediteur voor en de afhandelaar geeft handmatig groen licht. Maar ook die ingreep willen we zoveel mogelijk beperken.” 

Verbetering over de gehele linie

Het is wat technisch, maar het maakt wel duidelijk waarom het belangrijk is dat zoveel mogelijk partijen data aanleveren. Alleen dan kan het systeem écht zelflerend worden. Kuiken hoopt de komende weken grote stappen te kunnen zetten, zodat een ‘zachte landing’ van automatisch nomineren mogelijk wordt. Dat betekent dat er nog volop overleg wordt gevoerd met de stakeholders die met het automatisch nomineren van importvracht (gaan) werken. Marco van Soest van dnata heeft hoge verwachtingen van het systeem. “Dit is over de hele linie beter, ook voor agenten. Iedereen weet precies wat er komt. En het risico van verkeerd nomineren van de verkeerde agent verdwijnt. Zendingen mogen bovendien niet meer terug het terrein op als ze bij ons weg zijn. Dus foute zendingen komen ook niet meer bij ons terug.

Auteur: Anke Hoets.