Call for proposals circulaire economie NWO geopend

De call for proposals voor het programma ‘Gesloten kringlopen – transitie naar een circulaire economie’ is gepubliceerd. De NWO voert het interdisciplinaire, topsectoroverstijgende programma uit voor de topsectoren Agri & Food, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. Het totale budget voor de call is € 5 miljoen. Per project is maximaal € 750.000 beschikbaar. De call is een kans voor onder meer de bedrijven langs de Westas die innoveren in de circulaire economie en foodbedrijven in de Zaanstreek. 

Vanaf 1 september

De circulaire economie rond de Westas
De call for proposals voor het programma ‘Gesloten kringlopen – transitie naar een circulaire economie’ wordt naar verwachting per 1 september 2016 opengesteld. De deadline voor het indienen van aanvragen is: 7 februari 2017, 14.00 uur.

Eisen onderzoek

Het programma is opgezet in de vorm van een publiek-private samenwerking, waarbij in elk project minimaal 10% private financiering is vereist.
Het onderzoek in dit programma moet bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Dit biedt vanuit het perspectief van de verbindingen tussen water, agrarische productie, energie en biodiversiteit de mogelijkheid om de huidige systemen om te vormen naar klimaat-robuuste en hoogproductieve systemen. Een circulaire economie biedt kansen voor zowel economische groei als de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de beschikbaarheid van fossiele grondstoffen, schoon water en agrarische producten, en behoud van bodemvruchtbaarheid.
Het projectconsortium dient te zijn gebaseerd op een systeemaanpak en cross-sectorale benadering en moet ten minste bestaan uit twee wetenschappers (met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of door NWO erkende onderzoeksinstelling) en één private partner. Naast verplichte betrokkenheid van private partijen, wordt ook samenwerking met toegepaste onderzoeksinstituten (TO2) en hogescholen gestimuleerd en biedt het programma de mogelijkheid bedrijven uit de creatieve industrie te betrekken in het consortium.
Eind oktober 2016 zal een matchmaking-bijeenkomst worden georganiseerd om de vorming van consortia te faciliteren. De bijeenkomst zal zijn gericht op het leggen van verbanden tussen wetenschappers uit verschillende disciplines en tussen wetenschappers en private partijen.

Vragen over call for proposals circulaire economie?

Meer details over deze call for proposals vindt u via de NWO. Neem met vragen contact op met:
Drs. Martijn Los
NWO Aard- en levenswetenschappen
T: 070-3440508
E-mail: alwkringlopen@nwo.nl
of
Drs. Inge van Leeuwen
NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen
T: 070-3494312
E-mail: logistiek@nwo.nl

Geef een reactie