Ontwikkeling mainports

Reactie Schiphol op nota kabinet over groei

Reactie Schiphol op nota kabinet over groei

Het kabinet heeft richting gegeven aan de ontwikkeling van Schiphol na 2020. CEO Dick Benschop: “Het kabinet kiest op basis ...
>>>
groei schiphol voorweaarden

Luchthaven Schiphol mag groeien op voorwaarden

Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, maar die groei is niet vanzelfsprekend. Alleen na aantoonbare vermindering van de ...
>>>
Startbijeenkomst visie logistieke hubs

Startbijeenkomst over integrale visie voor logistieke hubs MRA

We zijn van start! Vanuit de Tafel Ruimte & Infra van de Amsterdam Logistics Board zijn de eerste stappen gezet naar een integrale ...
>>>
lelystad airport

Definitief geen go voor uitbreiding Lelystad Airport per 2020

"Tegen de achtergrond van bovenstaande, kom ik tot conclusie dat opening van Lelystad Airport in april 2020 niet langer haalbaar ...
>>>
north west central corridor

CTU Lelystad voegt zich bij North West Central Corridor

De inland terminals CTU in Lelystad, HOV Harlingen en Westerman Multimodal Logistics in Hasselt zijn in juni toegetreden tot de ...
>>>
acn vliegtaks

ACN: ‘Vliegtaks vrachtvervoerder alleen in Europees verband’

In het regeerakkoord geeft het kabinet aan per 2021 een vliegbelasting in te willen voeren om de luchtvrachtsector te verduurzamen ...
>>>
kamerbrief slots schiphol

‘Slots Schiphol reserveren voor freighters onmogelijk’

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur geeft op Kamervragen aan dat het volgens geldende EU-wetgeving niet mogelijk is om slots te ...
>>>
bouwprojecten schiphol

Even bijpraten: bouwprojecten Schiphol

Schiphol bouwt en verbouwt op veel terreinen om zo de kwaliteit, service en veiligheid van de luchthaven steeds te verbeteren ...
>>>
Recordjaar haven

2018 recordjaar voor Amsterdamse haven

Havenbedrijf Amsterdam NV heeft in 2018 bij een licht gestegen omzet een nettoresultaat behaald van EUR 68,5 miljoen, een stijging ...
>>>
kamerbrief slots schiphol

Opluchting luchtvrachtsector: minister keurt local rule Schiphol goed

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de local rule voor Amsterdam Airport - of Schiphol Local Rule 2 ...
>>>
reactie Schiphol Rli

Reactie Schiphol op advies Rli voor toekomst luchtvaart

De voorstellen die de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) onlangs deed, sluiten aan bij de inzet van Schiphol op ...
>>>
rapport luchtvaart Rli

‘Nieuwe aanvliegroute nodig’: adviesraad wil af van bijzondere positie luchtvaartsector

Het kabinet moet met een geheel nieuwe blik naar het luchtvaartbeleid gaan kijken. Daarbij moet vaker rekening worden gehouden met ...
>>>
vervoerscijfers maart

Kleine daling vracht Schiphol in maart

Het aantal vrachtbewegingen op Schiphol is in de maand maart afgenomen met -8,1% ten opzichte van maart 2018. De gemiddelde ...
>>>
bouwprojecten schiphol

Inspiratie bouwlogistiek: de Schiphol Logistic Hub

Op Schiphol wordt net als elders in Nederland volop gebouwd. Doordat er 65.000 mensen werken heeft de luchthaven getalsmatig het ...
>>>
Presentatie Luchtvrachtmonitor tijdens Luchtvrachtcafé Schiphol

Presentatie Luchtvrachtmonitor tijdens Luchtvrachtcafé Schiphol

Maarten van As haalde het moment van zijn aantreden als directeur van ACN terug tijdens de opening van het Luchtvrachtcafé ...
>>>
Aan het laden...