Overslag 2015 NZK-havens met 1% licht gedaald

De zeehavens in het Noordzeekanaalgebied, met de havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad hebben de overslag over 2015 voor het eerst in jaren zien dalen. De daling bedraagt 1% en de overslag komt daarmee uit op 97 miljoen ton tegen 97,8 miljoen ton in 2014. De Amsterdamse haven is in de regio de grootste haven en laat een daling zien van 1,8% tot 78,4 miljoen ton (2014: 79,8 miljoen ton). Het gaat hier om voorlopige overslagcijfers. De definitieve cijfers verschijnen met enkele weken. 
 
IJmuiden zag de overslag stijgen tot 17,9 miljoen ton (+2%). Zaanstad en Beverwijk zagen de overslag stijgen tot 340.000 ton (+47%) respectievelijk 343.000 ton (+44%).
Daling in droge bulk
De daling in Amsterdam is met name veroorzaakt door een lagere overslag in droge bulk. Bij de kolen was sprake van een daling van 11% tot 17,3 miljoen ton. Ook de overslag van agribulk daalde, met 6% tot 7,4 miljoen ton. Overige droge bulk, waaronder ertsen en meststoffen, steeg wel met 9% tot 8 miljoen ton.
In de overige ladingsstromen bleef het resultaat dit jaar ten opzichte van vorig jaar ongeveer gelijk of steeg deze licht. De overslag van olieproducten bedroeg in 2015 39,4 miljoen ton tegen 38,9 miljoen ton in 2014 (+1%). Overige natte bulk steeg met 11% naar 3,4 miljoen ton. De overslag van containers daalde licht van 633 duizend ton in 2014 naar 615 duizend ton (= 51.634 TEU) in 2015. Ro/Ro, auto’s en overige stukgoed daalde in 2015 met 8% tot 2,3 miljoen ton.
 
Gronduitgifte
In 2015 werd ca 18,5 hectare grond uitgegeven aan bedrijven. De verwachting is dat deze trend zich voortzet.
 
Import en export
De import in de Amsterdamse haven daalde met 4% tot 50,8 miljoen ton in 2015. De export groeide daarentegen met 3% tot 27,6 miljoen ton.
Cruisecalls
In totaal heeft Amsterdam in 2015 van 134 zee cruiseschepen bezoek gehad en van 1768 riviercruiseschepen. Dit zijn respectievelijk 8 en 83 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Het aantal zee cruise bezoeken aan IJmuiden bedroeg in 2015 44 (2014: 56).
President-directeur Dertje Meijer van Havenbedrijf Amsterdam: “In het eerste halfjaar van 2015 was er sprake van een recordoverslag. Het tweede halfjaar is achtergebleven bij de verwachtingen. Dit heeft te maken met het zeer milde winterweer waardoor er minder kolen gestookt worden. Dit is geen trend. Voor 2016 verwachten we weer groei, maar wij zijn als internationale haven afhankelijk van volatiele energiemarkten en geopolitieke ontwikkelingen. In 2016 opent PRODOCK haar deuren en zullen we daarnaast onze circulaire- en biobased economie ambities verder vormgeven.”
Bron: Port of Amsterdam

Geef een antwoord