pakkettenmarkt record

Pakkettenmarkt kan record 2020 verbreken

Consumenten lijken dit jaar nog meer sinterklaascadeaus online te bestellen. Gedurende de eerste drie weken van november gaven consumenten gecorrigeerd voor inflatie via internet circa 8 procent meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO.

Bron: ABN AMRO.nl.

Als die trend de komende weken doorzet, kan het record van 2020 worden verbroken. Consumenten gaven toen rond Sinterklaas zo’n 50 procent meer uit in webwinkels dan in 2019. Dit jaar krijgen pakketbezorgers het naar verwachting nog drukker. Indien het kabinet dit jaar zou besluiten al voor pakjesavond niet-essentiële winkels te sluiten, zou dat leiden tot een verdere toename van de online-uitgaven, met nog meer vertraging tot gevolg.

Sinterklaas besteedde in eerste drie weken november 8 procent meeronline

Sinterklaas besteedde in eerste drie weken november 8 procent meeronline Online-uitgaven van consumenten met een rekening bij ABN AMRO aan producten die meestal in een pakketworden verstuurd, zoals kleding, elektronica, speelgoed en meubels. Cijfers per week en gecorrigeerd voorinflatie (consumentenprijsindex).

De online-uitgaven liggen sinds het einde van de lockdown afgelopen zomer vrijwel voortdurend boven die van dezelfde periode vorig jaar. De toename in internetaankopen lijkt daarmee niet zozeer het gevolg te zijn van de nieuwe coronamaatregelen, maar is waarschijnlijk structureel. Het kabinet waarschuwde op vrijdag 12 november voor de snel toenemende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames. Om besmettingen tegen te gaan moeten niet-essentiële winkels om zes uur ’s avonds de deuren sluiten. Eerdere coronagolven zorgden voor een explosieve stijging van de onlinebestedingen en het aantal pakketjes, maar dat lijkt deze keer vooralsnog mee te vallen. In de derde week van november stegen de online-uitgaven sterk, maar de toename was niet groter dan normaal in de aanloop naar Black Friday en Sinterklaas.

Harde lockdown

De huidige maatregelen zouden gelden tot en met 4 december. Dan zijn waarschijnlijk de meeste cadeautjes voor pakjesavond wel binnen. Wel kondigt het kabinet waarschijnlijk al op vrijdag 26 november nieuwe maatregelen aan, waarbij alle beleidsopties op tafel liggen. Een ‘harde lockdown’ met sluiting van winkels behoort dus ook tot de mogelijkheden.

Een volledige sluiting van niet-essentiële winkels zou leiden tot een enorme stijging van het aantal online bestelde pakketjes, zeker als het kabinet al vóór pakjesavond tot zo’n harde lockdown zou besluiten. In 2020 besloot het kabinet tot een sluiting van niet-essentiële winkels vanaf dinsdagochtend 15 december. Dat leidde tot een sterke stijging van de online-bestedingen. Zo bestelden consumenten eind december 2020 bijna twee keer zoveel online als in dezelfde periode in 2019. Webwinkels verkochten toen onder andere veel elektronica, meubels en kleding.

Extra capaciteit

Pakketbezorgers hebben de capaciteit dit jaar verder opgeschroefd. PostNL rekent dit jaar op een piek van 2 miljoen pakketten per dag, tegen 1,7 miljoen per dag vorig jaar. DHL wil dit jaar 1,2 miljoen pakketten per dag verwerken, tegen 1 miljoen vorig jaar.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het gebruik van tekst of cijfers uit deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Lees verder

Tijdens de coronapandemie heeft de sector transport en logistiek zijn vitale rol voor de maatschappij bewezen. Na de eerste schrik in maart over de impact van de diverse lockdowns in Europa hebben goederenvolumes zich rond mei weer enigszins hersteld. Bekijk het overzicht van alle artikelen over de Transport- en Logistieksector.