regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Peter van Laarhoven presenteert Schiphol Masterplan 2025

Tijdens het zgn. “management uur” vóór de ACN Nieuwjaarsparty op 13 januari jl. presenteerde Peter van Laarhoven, Directeur Corporate Development Schiphol, het Masterplan Schiphol 2025. Centraal daarbij staat de missie van Schiphol Group om “Nederland te verbinden met alle belangrijke economische, politieke en culturele steden en centra in de wereld”. 

 

Van Laarhoven roemde in zijn presentatie de goede samenwerking tussen alle overheden en de sector. Dat is essentieel is voor het succes van de Mainport, een “systeem met nauw gerelateerde functies dat van groot belang is voor de nationale economie”.

 

Drie elementen bepalen de kwaliteit van de mainport

In de woorden van Van Laarhoven bestaat een mainport uit drie elementen:

  • Een sterk wereldwijd netwerk dat Nederland verbindt met alle belangrijke economische centra en touristische regio’s in de wereld. Dit wordt voornamelijk geleverd door Air France KLM en haar partners in Skyteam;
  • Een luchthaven die een hub is, een concurrerend transportknooppunt van hoge kwaliteit, waar nationale, Europese en intercontinentalle verbindingen samenkomen;
  • Een metropolitane regio met een kwalitatief goed woon en werkklimaat waar veel bedrijven internationaal actief zijn, en waar veel mensen (willen) wonen, werken en recreeren. 

 

De Mainport Schiphol betekent werk voor velen. Inclusief katalytisch effect is de totale bijdrage van de Mainport aan de Nederlandse economie €26 miljard Euro en creëert de Mainport werkgelegenheid voor 290.000 Nederlanders. Er is echter veel onzekerheid op de langere termijn. Schiphol heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de lange termijn verkeersbeelden. Daarbij spelen twee dimensies een rol: economische groei en ontwikkeling van de hub. Vanuit vier CPN scenario’s en drie varianten vopor de rol van Schiphiol als hub, zijn 12 verschillende scenarios doorgerekend. De passagiers volumes bij de verschillende scenarios tonen een zeer grote bandbreedte, van 35 miljoen tot 125 miljoen in 2040. Daar de meeste scenarios een significante groei laten zien, heeft Schiphol besloten om haar ruimtereserveringen te handhaven en op groei te anticiperen.
 

Vier redenen voor uitbreiding van de capaciteit

Volgens Van Laarhoven zijn er al met al vier redenen voor een nieuw Masterplan en de geplande uitbreiding van de capaciteit

  • Schiphol bereikt de grenzen van haar capaciteit;
  • De kwaliteitsperceptie staat onder druk;
  • In 2025 zijn er 1,5x zoveel passagiers;
  • De concurrentie investeert fors, zowel in Europa als in het Midden-Oosten.

 

Nieuwe passagierspier op locatie vrachtstation 1

Van Laarhoven schetste vervolgens het omvangrijke proces waarin diverse alternatieven geanalseerd zijn met als beste optie om te kiezen voor uitbreiding in Schiphol-Centrum. Er komt een derde terminal (Zuid) en een nieuwe pier, de A-pier. Het huidige vrachtstation 1 van KLM Cargo zal daarvoor moeten wijken. Op langere termijn staan nog twee pieren, aangeduid als A’ en A”, op het programma plus uitbreiding van terminal-Zuid.

De uitvoering van het Masterplan is in 2013 al begonnen met een omvangrijke verbouwing, uitbreiding en vernieuwing van de bestaande terminals en pieren. Hiermee zal de capaciteit toenemen en krijgen de reizigers meer comfort en soepelere passagiers processen. Er komen dus geen landingsbanen bij.

Centrale security

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de invoering van centrale securityfilters in het niet-Schengen gebied. Dit betekent dat straks ook voor vluchten met een niet-Schengenbestemming de securitycontrole niet meer aan de gates, maar centraal zal plaatsvinden. Voor vluchten naar Schengenbestemmingen vindt de securitycontrole al centraal plaats. Met deze ingrijpende aanpassing kan Schiphol ook in de toekomst blijven voldoen aan de Europese wet- en regelgeving.

Er komen vijf nieuwe doorgangen voor securitycontroles: drie in de vertrekhallen en twee bij de pieren voor overstappende passagiers. Voor de securityfilters in 
Vertrek 2, 3 en 4 wordt een extra verdieping, een mezzanine, gebouwd. Het filter dat al bestaat aan de Schengenkant van de terminal wordt vergroot en verbeterd. De pieren E, F en G krijgen een extra verdieping. Reizigers zullen bij aankomst via een gatehuis naar de juiste verdieping worden geleid. Reizigers met bestemming Schiphol gaan direct naar de bagagereclaimhal, en komen niet meer in de lounge. Reizigers die op Schiphol overstappen kunnen, indien zij al een juiste screening hebben ondergaan op de luchthaven van vertrek, rechtstreeks door naar de lounges. Reizigers die nog een screening moeten ondergaan, worden via de extra verdieping op de pier geleid naar een centraal securityfilter. Bij de invoering van nieuwe centrale securityfilters is ook gekeken hoe het controleproces comfortabeler kan verlopen en de wachttijd kan worden verkort. Omdat ook de wachttijd bij de gate korter zal zijn, kunnen airlines hun vliegtuigen vaker op tijd laten vertrekken. De nieuwe centrale securityfilters zijn medio 2015 gereed.

 

Vracht verdubbeling
Na de presentatie was er één vraag uit de zaal, namelijk wat het Masterplan betekent voor de vracht. Van Laarhoven gaf aan dat Schiphol op de lange termijn rekening houdt met minstens een verdubbeling van het vrachtvolume naar ruim 3 miljoen ton per jaar. 

 

Bron: ACN.nl

 

Geef een antwoord