regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Pharma task force aan de slag!

Vlak voor de zomerperiode heeft ACN een Pharma dag georganiseerd waarin de laatste stand van zaken op Pharma gebied op Schiphol besproken is. ACN heeft in de afgelopen twee weken verschillende bijeenkomsten gehad met partijen die mee willen werken aan een nog te vormen Pharma strategie. Doel van deze meetings zijn om Schiphol voor pharma verladers op de kaart te zetten als volwaardige Pharma hub. Hierbij wordt er een tweeledig pad bewandeld; enerzijds wordt er onderzocht welke richting de partijen gezamenlijk op willen gaan met betrekking tot certificering en anderzijds wordt er gekeken naar de beschikbare faciliteiten en de branding van Schiphol als Pharma hub.

 

De uitkomst van de eerste meetings zijn een officiële task force die voorlopig in wekelijks verband bij elkaar komt. In de eerste fase zal er vooral gefocust worden op het aanbieden van een volledig gecertificeerde gesloten keten. Daarnaast zal er gewerkt worden aan een inventarisatie van welke diensten en faciliteiten nu al beschikbaar zijn. Deze zouden gepubliceerd kunnen worden in een portal (als onderdeel van schiphol.nl)  die door Schiphol Group wordt opgezet en gepromoot.

 

Diverse afhandelaars hebben zich al aangemeld voor de project groep. Daarnaast bestaat de groep uit expediteurs, truckers, dienstverleners en de luchthaven Schiphol. Via de ACN Nieuwsbrief en website kunt u alle laatste ontwikkelingen blijven volgen.

Geef een antwoord