regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Pilot Milkrun Schiphol van start: bedrijven gezocht

In de afgelopen weken is er met veel enthousiasme gewerkt aan de opzet van een nieuwe pilot van de Milkrun op Schiphol. Met ondersteuning van ACN is er met expediteurs, truckers, afhandelaars en Cargonaut een solide basisopzet gemaakt. In april zijn er een aantal sessies geweest met potentiële deelnemers om bekend te raken met het concept. Op 1 mei jl. zijn Panalpina, DHL, Nippon & Menzies gestart met de Milkrun.

 

 

In juni volgen de andere expediteurs die zich voor de pilot hebben aangemeld met een testperiode van 6 maanden.

De Milkrun is ontstaan uit de behoefte aan een optimalisatie van de gehele supply chain. Er is veel inefficiëntie in het “On Airport Transport”. Veel expediteurs hebben het vervoer op Schiphol individueel geregeld, waardoor er veel vrachtwagens met een bezetting van minder dan 25% rondrijden. Door de vracht van meerdere expediteurs te combineren en deze in een “Milkrun” af te leveren, zijn er minder individuele ritten nodig. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder truck-bewegingen nodig zijn bij de grondafhandelaar, sneller en betrouwbaarder over de vracht beschikt kan worden en dat er een milieuvriendelijkere transport stroom ontstaat (minder trucks, CO2 reductie).

Namens ACN heeft de stuurgroep het Milkrun concept in de afgelopen maanden uitgewerkt tot een plan dat klaar is voor implementatie. In samenspraak met Cargonaut is er een opzet gemaakt voor de digitale portal die als basis dient voor de planning en invulling van de Milkrun. De stuurgroep heeft haar plannen aan de expediteurs gepresenteerd. Tien bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor de pilot periode. 

Op 1 mei zijn DHL, Nippon, Panalpina & Menzies gestart met de pilot waarin in eerste instantie de focus ligt op de import stroom van losse vracht. Medio mei zal de portal beschikbaar zijn. In de loop van juni gaan alle expediteurs die zich aanmelden voor een test periode van 6 maanden van start. In kwartaal 3 zal de pilot volledig moeten draaien en eventueel worden uitgebreid met andere producten.

Aanmelden als deelnemer

Er is nog ruimte voor meer deelnemers. Mocht u zich willen aanmelden, neem dan contact op met de stuurgroep Milkrun via info@acn.nl.

 

Bron: ACN.nl

Geef een antwoord