state of region amsterdam

Prinsjesdag 2015: bijna 9 miljard naar innovatie infrastructuur & milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2016 bijna 9 miljard euro aan innovatieve oplossingen voor bereikbaarheids-, waterveiligheids- en duurzaamheidsvraagstukken. Via het infrastructuurfonds wordt in 2016 in totaal 5,8 miljard euro uitgegeven aan spoorwegen, wegen en vaarwegen. Naast de uitgaven voor beheer en onderhoud is hiervan ruim 2,6 mld beschikbaar voor nieuwe investeringen.

In de Metropoolregio Amsterdam gaat een deel van het geld naar projecten met een groot economisch belang zoals de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, de verbetering van de bereikbaarheid via de A1, A6 en A9 en groei van de luchtvaart op Schiphol via uitbreiding van Lelystad Airport.

 

600 miljoen euro besteedt het ministerie samen met regionale overheden aan het programma Beter Benutten. Het programma richt zich in de grootstedelijke gebieden, waaronder Amsterdam, op het verminderen van autokilometers in de ochtend- en avondspits. Minimaal 10% van het budget is in 2016 gereserveerd voor de ambities op het vlak van Intelligente Transport Systemen (ITS).

Ook start de invoering van het Europees spoorbeveiligingssysteem ERTMS in Nederland. Hiermee wordt de veiligheid van het spoor verder verbeterd en vervolgens de betrouwbaarheid en de capaciteit vergroot.

 

In het MIRT Overzicht vindt u de lopende infrastructurele projecten in de Metropoolregio Amsterdam.

 

Voorzitterschap Europese Unie
Nederland is vanaf januari 2016 zes maanden lang voorzitter van de Europese Unie. In de begroting zeggen de bewindslieden van IenM hierover: “De transportagenda tijdens het voorzitterschap richt zich op de bijdrage van transport, logistiek en mobiliteit aan de agenda van de Europese Commissie (Juncker-agenda) voor banen, economische groei en investeringen. Cruciaal is het verbeteren van de concurrentiekracht van de sector, door in te zetten op een goed functionerende markt, innovatie, investeringen in infrastructuur en slimme regelgeving. Op de geplande Transportraad in het voorjaar van 2016 staan onder andere het Witboek Transport en diverse luchtvaartdossiers, zoals EASA (luchtvaartveiligheid), Onbemande Vliegtuigen (RPAS) en de ICAO Assembly op de agenda. Mogelijk rondt Nederland de onderhandelingen met het Europees Parlement af over het vierde Spoorpakket en de Zeehavenverordening. De Aviation Strategy zal Nederland op de Aviation Summit behandelen.”

 

“Onder meer door de informele Milieu- en Transportraad te combineren brengt het Nederlandse voorzitterschap samenhang in de milieu- en transportagenda’s en draagt ons land bij aan een innovatief voorzitterschap. Tijdens de raad zal het Kabinet ook EU-samenwerking op het gebied van ITS, zelfrijdende auto’s en andere «Smart Mobility» op de agenda zetten.”

 

Lees de volledige begroting hier.

 

Bron: Anke Hoets.

Geef een reactie