Internationale Marketing

Avatar

Beschrijving project
Logistieke propositie
Amsterdam Airport Area heeft, in opdracht van de Kerngroep Logistiek van de Amsterdam Economic Board en in samenwerking met regionale én landelijke stakeholders, een nieuwe marketingpropositie voor de Metropoolregio Amsterdam als logistieke hub ontwikkeld. Voor effectieve internationale marketing en acquisitie is het immers van belang dat wij met elkaar een eenduidige boodschap uitdragen en gebruik maken van dezelfde ondersteunende bronnen, feiten en cijfers.

Amsterdam Airport Area
De vereniging AAA werkt namens en met markt en overheid aan versterking van de concurrentiekracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als vestigingsplaats voor luchthaven- en logistiek gerelateerde internationale bedrijvigheid door het organiseren van een platform voor afstemming over de ruimtelijk-economische propositie van de regio en het uitvoeren van gezamenlijke internationale marketing-, promotie- en acquisitieactiviteiten.
Doel(en) project
Door gebruik te maken van dezelfde achtergrondinformatie, verhaallijn, cijfers en bronnen wordt de regio zowel (inter)nationaal als regionaal eenduidig geprofileerd en de markt door alle partijen op gelijke wijze benaderd en bewerkt.
Aanpak
AAA is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de propositie. Om de presentatie volledig en actueel te houden, zijn we afhankelijk van de projectpartners.
Beoogd resultaat
Het aantrekken van logistiek gerelateerde internationale bedrijvigheid.

Last modified: 7 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.