Kennis Distributiecentrum Logistiek Amsterdam

Avatar

kennis_dc_logistiek
Vraag omtrent logistiek? 

Kennis Distributiecentrum Logistiek Amsterdam onderzoekt het voor u.

+316 211 557 23

— 

Kennis Distributiecentrum Logistiek Amsterdam is een regionaal samenwerkingsverband voor kennis en innovatie. Het KennisDC stimuleert en ondersteunt de wisselwerking tussen werkvloer en onderwijs.

Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Logistiek, coördineert KennisDC Amsterdam. De leertrajecten hebben als speerpunten:

  • City Logistics
  • Airport/Seaport Logistics

Doelstellingen KennisDC

  • Verbinden van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam
  • Versterken samenwerking tussen kennisinstellingen;
  • Uitbouwen van de kennisinfrastructuur;
  • Zorgen voor een onderwijsaanbod dat aansluit op behoeften en eisen van de logistieke arbeidsmarkt.
  • Creëren van doorlopende leerlijnen zodat mbo, hbo en wo op elkaar aansluiten.

 

Loket voor innovatie en kennis
(Kleinere) mkb-bedrijven hebben vaak niet de contacten en de middelen om te innoveren. Het KennisDC is het loket waar zij terecht kunnen voor onderzoek, innovatie en onderwijs. KennisDC Amsterdam faciliteert praktijkgericht onderzoek door mbo-, hbo- en wo-studenten in en namens het logistieke bedrijfsleven.

Voordelen
Bedrijven komen via het KennisDC in contact met nieuw talent en nieuwe inzichten. Studenten maken door deelname een betere kans op de arbeidsmarkt.

Voorbeelden activiteiten
Regionale activiteiten van het KennisDC zijn onder meer de afstudeerateliers, innovatieklassen en een logistiek lab en voorlichting en promotie van de opleidingen Logistiek.

Last modified: 7 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.