Lean and Green

Avatar

lean_and_green

Lean & Green certificaat

Beschrijving project 

Lean and Green heeft als doel om bedrijven uit de logistieke sector en overige instellingen te ondersteunen bij het realiseren van significante reductie van de CO2-uitstoot in hun bedrijfsvoering. Daarvoor worden maatregelen genomen die ook bijdragen aan een reductie van VVU en tegelijkertijd de winstgevendheid van de deelnemende bedrijven verhogen.

Doel(en) project

Met Lean and Green wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de sector. Het effect van Lean and Green is het uit de keten halen van verspilling en minder verspilling betekent tevens minder voertuigverliesuren.

Aanpak

Lean and Green Amsterdam is het regionale vervolg op het succesvolle nationale Lean and Green programma. In het nationale programma, dat in opdracht van het Ministerie van I&M dooor Connekt is uitgevoerd, is de afgelopen jaren een uitgekiende methodiek ontwikkeld. Daarin staat centraal dat deelnemende bedrijven een Plan van Aanpak maken, dat vervolgens wordt doorgerekend door een onafhankelijke partij als TNO. Een succesvolle toets van het Plan van Aanpak levert een Lean and Green Award op. Bedrijven mogen vanaf dat moment het Lean and Green logo voeren. Wordt het plan ook succesvol geïmplementeerd, dan volgt een Lean and Green Star. Die kwalificatie geldt als certificaat voor duurzaamheid.

Beoogd resultaat

Ieder bedrijf dat deelneemt aan Lean and Green heeft als beoogd resultaat om de uitstoot van CO2 met 20% te beperken in een periode van 5 jaar. De mogelijke inverdieneffecten die volgen uit Lean and Green maken het project ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt aantrekkelijk voor ondernemers.

Last modified: 8 november 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.