Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV)

Avatar

Beschrijving project

De Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) maakt het luchthavenplatform snel en direct toegankelijk voor vrachtverkeer van en naar Schiphol. De OLV verbindt het luchthavenplatform met de geplande HST Cargo terminal en Truckparking. Ook de Greenport Aalsmeer wordt door de OLV beter bereikbaar. De OLV wordt gefaseerd ontwikkeld.

Doel project

Creëren van een snelle, betrouwbare en efficiënte verbinding voor vrachtverkeer van en naar Schiphol.
Aanpak

De OLV Greenport is de ‘eerste fase’ van de OLV. De OLV Greenport heeft als doel om het transport tussen de bloemenveiling en Schiphol efficiënter te maken. De export van bloemen is gebaat bij een sneller transport; veel bloemen vinden immers via Schiphol hun weg naar de rest van de wereld.

Er zijn al een groot aantal stappen gezet die een basis leggen voor de realisatie van de OLV Greenport. Principe toezeggingen voor (co-)financiering zijn gedaan door het Rijk, Provincie Noord-Holland, FloraHolland, VGB, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group.

De OLV kent een tweede traject dat van de HST Cargo terminal via Schiphol Trade Park naar de luchthaven loopt, bedoeld om het transport over weg tussen de kerngebieden en de terminals (lucht, weg, water, rails) sneller te laten verlopen.

Beoogd resultaat

Optimale bereikbaarheid van logistieke kerngebieden en terminals (lucht, weg, water, rails) voor vrachtverkeer.
Projectpartners
Betrokken partijen bij de ontwikkeling van de OLV en OLV Greenport zijn onder andere FloraHolland, VGB, Gemeenten Aalsmeer en Uitshoorn, Schiphol Trade Park, Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam, Greenpark Aalsmeer, Projectbureau N201 en Schiphol Group.

Last modified: 7 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.