Seamless Connections – Trainlanes

Avatar

Beschrijving project 

Het initiatief Trainlanes van HbA is gericht op het stimuleren van samenwerking  in de logistieke keten en door bundeling van goederenstromen op het spoor, de modaliteit spoor te optimaliseren voor de grote verlader en toegankelijk te maken voor middelgrote en kleine verladers.

Trainlanes onderzoekt de mogelijkheden om organisatorische en/of fysieke drempels die deze bundeling bemoeilijken weg te nemen. De focus ligt nadrukkelijk op het wegnemen van drempels en niet op investeringen in fysieke infrastructuur. De bundeling van de stromen dient in regio ANZKG plaats te vinden. Het aantrekkelijker maken van de modaliteit spoor door het bundelen van bestaande stromen van diverse verladers, sluit goed aan bij de achterland strategie van HbA om de logistieke draaischijffunctie van Amsterdam verder te versterken.

Doel(en) project

  • Versterking hub functie Amsterdamse regio;
  • Modal shift / Stimuleren duurzaam transport van goederen.

Aanpak

Bij de aanpak van het deelproject  Trainlanes/ Havenbedrijf Amsterdam (HbA) neemt  HbA het initiatief om samen met grote verladers, de mogelijkheid tot bundeling van ladingsstromen per rail te onderzoeken voor verschillende bestemmingen/ origines in Europa.

Beoogd resultaat

  • Optimalisatie bezettingsgraad & kosten efficiënt maken van bestaande spoor verbindingen;
  • Realisatie nieuwe spoor-verbindingen

 
Hier wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie
 
 
 

Last modified: 7 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.