Smart Service Hub

Avatar

Beschrijving project 

De MRA wordt gekenmerkt door een diversiteit aan bedrijven die om verschillende redenen zijn gevestigd in deze regio. In hoeverre de aanwezigheid van bedrijven met elkaar samenhangt en hoe dit leidt tot economisch rendement in de regio is onduidelijk.  Door inzicht te krijgen in goederenstromen en diensten, waardeketens van internationale bedrijven en de rol van zakelijke dienstverlening in deze ketens wordt  inzicht gegeven in deze samenhang; dit inzicht moet tevens leiden tot een goed beeld van de beschikbaarheid en kwaliteit van de verschillende vormen van zakelijke dienstverlening. In opdracht van KvK zal de VU invulling geven aan dit onderzoek. De resultaten en aanbevelingen (wat kan beter?) zal input zijn voor innovaties in de financieel zakelijke dienstverlening en zal samen met het cluster financieel zakelijke dienstverlening worden opgepakt.

Het project is vernieuwend omdat het een andere, nog niet bestaande invulling geeft aan de taken van het hoger onderwijs, met name het ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek ten behoeve van bedrijven. Daarmee vult het de kennis aan die nodig is om logistieke bedrijven te laten innoveren.  Maar ook geeft het studenten de juiste bagage mee om als starter een bijdrage te leveren aan de groei van de logistieke activiteiten, met name door het versterken van het MKB.

Doel(en) project

Inzicht geven in de kwaliteit en beschikbaarheid (en wensen en eisen) van de verschillende vormen van zakelijke dienstverlening (in de ogen van verladers) en het  leggen van een verbinding tussen verschillende soorten zakelijke dienstverlening (logistiek, fiscaal, financieel, juridisch, acturarieel, ICT) in de MRA. Doel is om met dit inzicht verbeteringen door te voeren en zo de aantrekkelijkheid van de regio te vergroten.

Aanpak

Eerst wordt een overzicht gemaakt van de goederenstromen en verwante dienstverlening in de MRA. Vervolgens zal de samenstelling van enkele relevante ketens worden geïnventariseerd (elektronica, fashion, flowers en red life sciences) en aansluitend zal aan de hand van gesprekken met grote verladers en dienstverleners een beeld worden geschetst van de prestaties van de huidige dienstverlening.

Beoogd resultaat

Een concept rapport Smart Services Hub inclusief aanbeveling.

Last modified: 7 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.