Schiphol SmartGate Cargo

Avatar

schiphol_cargo_smartgate

Beschrijving project 

Schiphol SmartGate Cargo is een van de eerste internationale publiek-private samenwerkings-projecten in de luchtvrachtsector.

Schiphol SmartGate Cargo voorziet in een geïntegreerd systeem voor controle van goederen die via Schiphol de Europese Unie verlaten, met alle voordelen van dien voor een snelle en efficiënte douaneafhandeling.

Schiphol SmartGate Cargo staat voor een innovatief, veilig, efficiënt en perfect gestroomlijnd luchtvrachtproces.

Doel(en) project

  • Een goede concurrentiepositie voor de luchthaven: snelheid, geloofwaardigheid, veiligheid en betaalbaarheid;
  • Voorspelbare procedures voor de luchtvaartmaatschappijen en hun tussenpersonen: snelheid, lage kosten en efficiënte procedures;
  • Naleving van Nederlandse en EU-regels omtrent veiligheid, gezondheid en betrouwbaarheid, in evenwicht met de vereisten van snelheid en betaalbaarheid.

Beoogd resultaat

  • De registratie en selectie vrachtbewegingen vindt plaats op één centraal punt (Customs Control Center);
  • Op basis van deze (voor)informatie worden vanuit hier controles aangestuurd;
  • Hierdoor ontstaat een ongestoorde “groene stroom”, terwijl de “rode stroom” slechts één controlemoment kent (single-stop-control);
  • Dit resulteert in een minimaal oponthoud en een maximale veiligheid (goederen blijven immers continu onder toezicht);
  • Omdat goederenstroom aanzienlijk minder vertraagd wordt in vergelijking met andere internationale luchthavens verbetert de concurrentiepositie van Schiphol, hetgeen zich naar verwachting vertaalt in een toename van luchtvracht.

Last modified: 7 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.