Truckparking

Avatar

Beschrijving project

In de omgeving van Schiphol wordt een speciale zone gecreëerd waar trucks kunnen parkeren totdat zij worden afgeroepen om te laden of te lossen. Daarmee wordt de vrachtafhandeling verder versneld en de drukte rond de platforms verminderd.

Doel(en) project

Doel van een truckparking is het verbeteren van de logistieke afhandeling en het verminderen van het aantal verkeersbewegingen rondom Schiphol.

Aanpak

Om het logistieke proces rond het gebied van de Bloemenveiling en Schiphol te verbeteren, willen Gedeputeerde Staten een truckparking realiseren in de omgeving van Schiphol. Voor de realisatie en exploitatie is â € 2,9 miljoen beschikbaar. Via een openbare inschrijving zullen gegadigden worden uitgenodigd in te schrijven voor realisatie en beheer van de truckparking. Het is de bedoeling dat de exploitant dan zelf zorgt voor een kostendekkende exploitatie. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk na de afronding van de inschrijving te beginnen met de realisatie van de parking. Dan is ook helder wat de beste locatie is voor de vestiging van de truckparking. De problematiek speelt al een aantal jaren en inmiddels is de noodzaak hoog geworden.

Beoogd resultaat

Versterking van het logistieke complex is één van de hoofddoelen van de Metropoolregio Amsterdam. Het realiseren van een duurzaam, hoogwaardig, multimodaal logistiek knooppunt ten zuiden van Schiphol vergroot de internationale concurrentiepositie van de regio Amsterdam. Truckparking vormt onderdeel van dit logistieke knooppunt.

Projectpartner

Provincie Noord-Holland

 

 

Last modified: 7 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.