provincie noord-holland mobiliteit

Provincie Noord-Holland publiceert toekomstvisie op mobiliteit

De provincie investeert in én met de Noord-Hollandse gemeenten in een bereikbaar Noord-Holland per schip, (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer. Op basis van het Perspectief Mobiliteit wil de provincie met gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam in gesprek over beleidskeuzes en kansrijke maatregelen voor een leefbaar en bereikbaar Noord-Holland. Het Perspectief Mobiliteit is op 30 september gepubliceerd met als ondertitel ‘slim – schoon – veilig’.

Wij maken het aantrekkelijker om voor fiets en openbaar vervoer te kiezen, en investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot door verkeer verminderen. Wij gebruiken, ontwikkelen en testen de nieuwste slimme technieken om ons daarbij te helpen. Onze eigen infrastructuur onderhouden we zo duurzaam mogelijk en met respect voor natuur en milieu. We investeren in innovaties in de weg- en waterbouw. Zo houden we Noord-Holland bereikbaar én leefbaar. Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland, daar gaan wij voor.

Perspectief Mobiliteit

De provincie Noord-Holland heeft al haar beleid op het gebied van mobiliteit gebundeld in het ‘Perspectief Mobiliteit‘. Het Perspectief Mobiliteit is een uitwerking van de Omgevingsvisie NH2050 en biedt een overzicht van de inzet van de provincie Noord-Holland op mobiliteit, in relatie tot grote opgaven als bereikbaarheid, verstedelijking, leefbaarheid, gezondheid, klimaatverandering en energietransitie.

Slim, schoon en veilig in de regio’s

Onder de naam ‘Slim, schoon en veilig’ maken de Noord-Hollandse gemeenten per regio afspraken over verkeersveiligheid, wandelen en fietsen, inzet intelligente systemen, slimme en schone logistiek, vermindering CO2-uitstoot en openbaar vervoer. Die afspraken leggen we vast in Regionale Samenwerkingsagenda’s voor Mobiliteit. De eerste regio waarmee afspraken zijn gemaakt is de regio Zuid-Kennemerland/IJmond.

Duurzame Mobiliteit (Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland)

Hoe zorgen we dat de CO2-uitstoot van ons personen- en goederenvervoer drastisch vermindert? In het Programmaplan duurzame mobiliteit voor Noord-Holland en Flevoland staan maatregelen om de mobiliteitsdoelen uit het Klimaatakkoord waar te maken: snel minder CO2-uitstoot en klimaatneutraal vervoer vanaf 2050. Onderdeel van het plan is een menukaart met maatregelen die gemeenten helpt onderbouwde keuzes te maken. Het plan is opgesteld door de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam, samen met alle inliggende gemeenten. Het is te vinden op de website van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Het Programmaplan duurzame mobiliteit is de regionale uitwerking voor Noord-Holland en Flevoland van het hoofdstuk Mobiliteit in het Klimaatakkoord. Alle regio’s in Nederland stellen een dergelijk regionaal mobiliteitsprogramma op.