subsidie werkleerplaats

Recordbedrag subsidie Praktijkleren in de logistiek aangevraagd

Transport en logistieke bedrijven hebben voor een recordbedrag subsidie aangevraagd voor hun inspanningen als leerbedrijf om jong talent aan te trekken, gekwalificeerd personeel op te leiden dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt en om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven te versterken. Dit blijkt uit de aanvraag die STL recent hiertoe heeft ingediend met een recordbedrag van in totaal bijna € 3 miljoen.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek.

De Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft als doel de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verbeteren door studenten en deelnemers leerwerkervaring te bieden in de praktijk. Deze ervaring draagt bij aan hun opleiding en ontwikkeling en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers spelen hierbij een cruciale rol door leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

Subsidie praktijkleren stimulans voor investeren in jong talent

Bedrijven en organisaties die in aanmerking komen voor de subsidie kunnen financiële ondersteuning ontvangen voor de kosten die zij maken bij het begeleiden van studenten en deelnemers tijdens hun BBL-opleiding. Deze kosten omvatten onder andere de begeleiding van BBL-studenten, beschikbaarstelling van werkplekken en faciliteiten, en andere relevante uitgaven.

Indrukwekkend bedrag

In 2023 zijn er maar liefst 1.336 SPL aanvragen ingediend door 497 bedrijven. Het maximale subsidiebedrag dat per leerling kan worden aangevraagd, bedraagt € 2.700,-. STL feliciteert de sector met dit indrukwekkende bedrag van € 2.815.958 aan subsidieaanvragen.

Over STL

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) zorgt voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek. STL doet dit in opdracht van werkgeversorganisaties TLN, VVT en vakbonden FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen. De werkzaamheden van STL worden gefinancierd door SOOB (de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen). Leerbedrijven in de sector worden door STL ontzorgd door detachering.  
STL is de grootste werkgever voor BBL-studenten in Nederland.