subsidie werkleerplaats

Rijk verlengt subsidie voor werkgevers die praktijk- of werkleerplaatsen aanbieden

De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat de subsidie praktijkbegeleiding voor BBL wordt voortgezet tot en met schooljaar 2027/2028. Concreet betekent dit dat per medewerker in een BBL-traject per schooljaar max. € 2.700,-* aangevraagd kan worden als subsidiebedrag t.b.v. praktijkbegeleiding.

*Zie voor info: Subsidieregeling praktijkleren (rvo.nl).

Een mooie stimulans om medewerkers een kans te bieden zich verder te ontwikkelen, door één dag per week naar school te gaan. Opdrachten worden (deels) gedaan binnen het werkveld, bijvoorbeeld op de werkvloer.

Welke BBL-opleidingen voor air cargo

ACN zet drie logistieke BBL-opleidingen van De Logistieke Vakschool in de schijnwerpers. Deze starten in januari 2024.

  • MBO niveau 3 – Logistiek Teamleider, een opleiding van 1,5 jaar. Info: Logistiek Teamleider – ROC van Amsterdam.
  • MBO niveau 4 – Logistiek Supervisor. een opleiding van 2 jaar. Info: Logistiek Supervisor – ROC van Amsterdam.
  • MBO niveau 4 – Air Cargo Specialis, een opleiding van 2 jaar. Mét gratis proefles! Klik hier voor de infobrief (pdf).

De Logistieke Vakschool is onderdeel van MBO College Airport.

Locaties

De Logistieke Vakschool geeft les op twee locaties:

Diamantlaan in Hoofddorp.
Royal Flora Holland in Aalsmeer.

Naast bovengenoemde opleidingen heeft MBO College Airport veel meer mogelijkheden, ook op MBO 1- & 2-niveau.

Alle BBL-opleidingen op MBO College Airport of check de website van MBO College Airport. Inschrijven kan via de getoonde links bij de betreffende opleidingen.