Dubbele bonus in Amsterdam voor schone ESI-schepen

Havenbedrijf Amsterdam gaat de bonus verdubbelen van de schepen die op de lijst staan van de Environmental Ship Index (ESI). De ESI-index is een internationale maatstaf voor de emissie van zeeschepen en ontwikkeld door de International Association for Ports and Harbours. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer wat betreft de uitstoot van luchtverontreiniging (NOX en SOX) en CO2. Met de ESI-incentive krijgen schepen korting op het zeehavengeld. Deze ESI-index bestaat 5 jaar en heeft ruim 3800 schepen op de lijst staan.

Havenbedrijf Amsterdam beloont schonere scheepvaart met financiële stimuleringsmaatregelen, welke op een transparante wijze verrekend worden met het zeehavengeld. Op een schaal van 0 tot 100 worden de ESI-prestaties weergegeven. Een score van 1 betekent al een verbetering ten opzichte van de huidige milieuregelgeving voor scheepvaart, 100 is uitzonderlijk goed. Van de 3810 ESI-schepen hebben 169 zeeschepen een score van boven de 50 en twee schepen zitten op 100 punten.
Beloningsmodel
Een schip met een ESI-score vanaf 20 punten komt in Amsterdam in aanmerking voor een korting. Schepen die nog hoger scoren, vanaf 31 punten, krijgen bovenop deze reguliere korting een bonus. Vanaf 1 januari 2016 wordt dit bonusbedrag verdubbeld.
Koen Overtoom, COO Havenbedrijf Amsterdam: ‘De haven van Amsterdam is een duurzame haven en stimuleert de scheepvaart om rekening te houden met het milieu. Schonere scheepvaart draagt bij aan de verbetering van de plaatselijke luchtkwaliteit. Dat vinden wij belangrijk voor de regio en haar bewoners.’
De ESI is ontworpen door de havens van Le Havre, Bremen, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam.
Bron: Port of Amsterdam
Fotograaf: Robert van Breukelen

Geef een reactie