Slimmere Cargo levert meer op!

Met mijn afdeling heb ik de afgelopen twee maanden gestudeerd op de Schiphol Cargo strategie. Eén van de conclusies was dat beter gebruik van data Schiphol meer cargo gaat brengen. Graag vertel ik waar we aan denken.
Veel zaken vervoeren we via de lucht. Op Schiphol zijn we groot in bloemen uit Afrika, smartphones uit China en chipmachines naar de VS. Bij één zending zijn meerdere partijen betrokken: de fabrikant of winkel wil goederen ergens hebben (voorbeelden: Jumbo, Apple, ASML), de expediteur organiseert de verzending (Kuehne + Nagel, IJS Global, DHL), de luchtvaartmaatschappij vervoert (voorbeelden: KLM, DHL, AirBridge Cargo), de Douane klaart in en de afhandelaar verzorgt één en ander op Schiphol (KLM, Dnata en Menzies).

Hoe ziet het optimale luchtvrachtproces eruit?

Het proces verloopt ideaal als lading tijdig op de juiste bestemming wordt afgeleverd en er verder niets mee gebeurt. In een ideale situatie weten we ook op elk moment van het traject wie het laatst de lading heeft aangenomen, waar ze is en wanneer de lading ergens wordt verwacht. Dat betekent inzicht vanaf het moment dat de lading klaar ligt in de fabriek tot en met het afleveren bij de klant. Niet alleen de fabrikant, de expediteur, de luchtvaartmaatschappij, de afhandelaar en de klant willen inzicht in transport, maar ook de Douane om invoerrechten te heffen. En tot slot willen veiligheidsdiensten steeds meer voorinformatie over transport hebben.
Naast identificatie, transparantie en vooraanmelding is vaak ook informatie gewenst over de omstandigheden waaronder de lading reist: wat was de maximale temperatuur van de lading gedurende het transport? Hoe vochtig was het bij aankomst in de loods? Is er verder nog iets mee gebeurd, heeft de lading blootgestaan aan schokken? En kunnen we tijdens het transport nog iets bijsturen?

“Technisch gezien is een ideaal luchtvrachtproces in veel gevallen al mogelijk”

Voordelen van een optimaal luchtvrachtproces zijn tweeërlei. Aan de ene kant meer  efficiency. Hier heeft bijna iedereen profijt van. Een producent wil niet lang met zijn voorraad zitten, de expediteur wil zijn transporten optimaliseren, de luchtvaartmaatschappij wil zo efficiënt mogelijk vliegen, en ga zo maar door. Aan de andere kant zijn er ook nieuwe proposities te bedenken op basis van beschikbare data: bijvoorbeeld een garantie dat temperatuurgevoelige goederen tijdens vervoer nooit boven een bepaalde temperatuur komen. Of partijen bieden aan op een bepaalde route de last minute leegstand te vullen tegen een gereduceerd tarief. 

Hoe ver zijn we van een ‘ideaal’ luchtvrachtproces verwijderd?

Technisch gezien is een ideaal luchtvrachtproces in veel gevallen al mogelijk, omdat de hiervoor vereiste data vaak al beschikbaar is. Het probleem is echter dat niet iedereen dezelfde data heeft, op dezelfde wijze gebruikt en deelt.

Wat staat delen van data in de weg?

Wat weerhoudt partijen om data van elkaar te gebruiken? Het kan soms zijn dat een relatie ontbreekt (klant-luchtvaartmaatschappij, afhandelaar-expediteur), maar het kan ook angst zijn om de concurrentie slimmer te maken. Daarnaast zorgt het bestaan van verschillende IT-systemen, of koppelingen ertussen, dat data-uitwisseling soms lastig is.

Wat is nodig om op Schiphol optimale luchtvrachtprocessen te hebben?

Om data te delen zijn vier zaken nodig:
1.    contact: iedereen die een transport verzorgt moet met elkaar in verbinding staan. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Bij het luchtvervoer op Schiphol zijn doorgaans minstens zeven partijen betrokken;
2.    interoperabiliteit: iedereen moet compatibele systemen hebben: ze moeten van elkaars data gebruik kunnen maken. Tegenwoordig is er op dit vlak al heel wat mogelijk: veel kan aan elkaar geknoopt worden. Een nieuw systeem aanschaffen is lastiger: dat betekent vaak een aanzienlijke investering;
3.    security: partijen moeten er op kunnen vertrouwen dat data delen veilig is. Is de scheiding van operationele data en vertrouwelijke data hard? Kunnen we er op vertrouwen dat informatie over klanten en prijzen niet bekend wordt?
4.    baat: waarom zouden alle partijen bijdragen aan het beschikbaar maken van data? Wat is het voordeel? What’s in it for me?

Wat kan Schiphol doen?

Schiphol realiseert zich dat het een bescheiden rol heeft in het geheel: bij elk transport door de lucht is de luchthaven maar aan één kant betrokken. Ook heeft Schiphol cargo niet één keer lading ‘onder zich’. Heb je Schiphol dan wel nodig? Wij denken van wel. De luchthaven levert immers naast de gebruikelijke infrastructuur zoals landingsbanen, platformen en loodsen ook ICT-infrastructuur. Een luchthaven kan ook informatie verschaffen over collectieve zaken als: hoe groot is de file van trucks voor een cargoterrein? En, is de chauffeur goed geïdentificeerd bij binnenkomst? Schiphol kan een rol spelen in het transparant maken van hoe lang lading op het platform staat. Of zorgen dat de condities bekend zijn. Tot slot, als de veelheid van partijen en van belangen efficiency of kwaliteitverbetering in de weg staat, kan Schiphol een regisseursrol vervullen.

Wat willen we gaan doen?

Schiphol wil zelf geen vracht vervoeren en evenmin een dataspeler worden. We willen wel zaken verbeteren. We kunnen zorgen voor een dataplatform, of een afgesproken datagebruik, waarmee bovengenoemde vier problemen opgelost zijn. Een ‘platform’ waar eenieder die gebruik maakt van Schiphol op aangesloten is. Een platform dat compatibel is met systemen van partijen. Een platform dat secuur is en waarbij deelnemende partijen zelf de controle hebben wie bij welk deel van de data kan. Het moet een middel zijn om processen te verbeteren waarbij de kosten van deelname kleiner zijn dan de baten. Kortom, een platform waarvan de winst bij de partijen ligt.

Wat zijn de eerste stappen?

De eerste stap is een visie. Ik hoop met deze blog daarin een bijdrage te leveren. De tweede stap is praten met betrokkenen. Waar kan de gemeenschap zich in vinden? De derde stap zijn goede eerste businesscases. Goede cases zijn cases waarin er een gemeenschappelijk belang is en waar één of meerdere partijen geld en tijd voor over heeft.
Als Schiphol Cargo weten we waar we geld voor over hebben: transparantie over de kwaliteit van de grondoperatie bijvoorbeeld. Met transparantie kunnen we aantonen dat we beter zijn dan de concurrentie. Maar we zouden ook graag goedkopere statistieken hebben. Nu stoppen we relatief veel tijd en geld in data. Een betere aansluiting bij data van marktpartijen zou ons een besparing kunnen opleveren.
We laten het vanzelfsprekend ook aan de markt: waar zit de Schiphol-gemeenschap op te wachten? Wat zouden vrachtvervoerders graag ontsloten hebben? Of wat zouden de afhandelaren graag willen meten en vergelijken? Waar willen ze tijd en geld in stoppen? Daar gaan wij in de komende tijd over in gesprek!
2016 belooft een mooi en uitdagend jaar te worden. Ik heb er zin in!
Auteur: Jonas van Stekelenburg, directeur Schiphol Cargo