metropoolregio brussel

Start Omgevingsraad Schiphol

 

 

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol de plek waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en omgeving bij elkaar komen.

Bij de Omgevingsraad Schiphol zijn diverse partijen betrokken: overheden, luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Economisch belang Schiphol
In het nieuwe overlegplatform zullen zowel de luchtzijdige als de landzijdige ontwikkelingen van de regio besproken worden, net als het economisch belang van de luchthaven. Dit is een verbreding van de huidige onderwerpen die momenteel aan de Alderstafel en de CROS besproken worden. Daarom wordt de vertegenwoordiging van partijen uitgebreid: de economische sector en de milieusector zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Eén loket
De betrokken partijen hebben de ambitie om de discussies over de ontwikkeling van de omgeving te verbreden. Hiervoor zal onder meer worden ingezet op het gebruik van nieuwe media. Verder is het de bedoeling om de loketfunctie efficiënter in te richten, zodat er één plek is waar burgers terecht kunnen voor alle informatie en vragen over Schiphol en omgeving.

Nieuwsbrief
Via omgevingsraadschiphol.nl kan men zich aanmelden voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond de Omgevingsraad Schiphol.

 

Bron: Metropoolregio Amsterdam

Geef een antwoord