state of region amsterdam

Tafel R&I werkt hard aan ontwikkelagenda regionale logistiek

 

Hub’s en Gup’s zijn de toekomst van city logistics, zo bleek bij de tweede bijeenkomst van de Tafel Ruimte & Infra (R&I) van de Amsterdam Logistics Board. Daar werden relevante thema’s verkend voor een innovatieve logistiek in de Metropoolregio Amsterdam. Meerdere verkenningsrondes moeten resulteren in een dynamische agenda met maatregelen en investeringen in ruimte en infrastructuur die van belang zijn voor de ontwikkeling van het logistieke cluster in de periode 2015-2030. De agenda zal dienen als strategisch handelingsperspectief, aansluitend op bestaande en nieuwe beleidsagenda’s in de regio, Nederland en Europa.

 

Aan de bijeenkomst op 19 juni namen ruim dertig vertegenwoordigers deel van de triple helix van overheden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen en van de vier ports in de Metropoolregio Amsterdam. Onder hen waren Schiphol Group, ACN, KLM, Haven Amsterdam, Flora Holland, de Vereniging van Groothandelaren Bloemkwekerijprodukten, de gemeenten Amsterdam, Almere, Lelystad en Haarlemmermeer, de Amsterdam Economic Board, AMS-IX, Herik Rail en TNO.

De steen verleggen
Jeanet van Antwerpen opende de bijeenkomst als nieuwe directeur van SADC en trekker van de Tafel Ruimte & Infra. Ze legde haar ambitie direct op tafel met een gewetensvraag: ”žKunt u uit uw omgeving een innovatie noemen die als een rotsblok een stroom heeft verlegd of versneld?” De stroom verleggen of versnellen, daar moeten we naartoe als we als bedrijf, port, kennisinstelling of bij de wereldtop willen blijven horen in 2030. 

Gevoel van urgentie
Twee zaken tellen mee in de komende jaren. Allereerst moeten we ons er volgens Van Antwerpen van bewust zijn dat de wereld snel verandert en stromen continu worden verlegd door ‘disruptive’ factoren. Terwijl de logistiek juist een sector is die voortdurend werkt aan het ontwikkelen van businessmodellen. ”žEn dat kost tijd”, aldus Van Antwerpen. ”žToch is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de disruptiveness én dat we de betekenis ervan, het gevoel van urgentie, overbrengen op de partijen die besluiten nemen.”

Denken in schalen
Een positieve disruptive force is volgens Van Antwerpen de circulaire economie. Recycling, upcycling en lokaal produceren zijn al bijna gangbaar in het economische verkeer. Van Antwerpen: ”žDuidelijk is dat alles verbonden is. We zitten in een sector die schalen verbindt en moeten dan ook denken in schalen. We moeten ons bijvoorbeeld afvragen hoe we als onderdeel van de global economy de juiste mensen, goederen en data naar de regio kunnen halen.”

Tafel R&I in 2015
Arjen Donkersloot haakte vanuit de samenwerkende partijen in de Tafel R&I in op het betoog van zijn voorganger en zette het doel voor dit jaar uiteen. Volgens Donkersloot staan we pas aan het begin van grote veranderingen en zal de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen in de logistiek steeds harder gaan. Ruimte en infra zouden de versnelling moeten faciliteren. ”žEn daar zit de grote tegenstelling. Besluitvorming in de ruimte en infrastructuur neemt vaak veel tijd in beslag. De vraag is dan ook hoe we de dynamische markt (logistiek) kunnen blijven verbinden met een passend aanbod (ruimte/infra)?”

 

Verkennen, dan scrum
De Tafel hanteert een hands on-benadering om het antwoord op de vraag te vinden. Geen lijvige rapporten doorlezen en studies opstarten, maar de partijen vanuit hun professionele ervaring laten aangeven wat er speelt, welke projecten lopen en welke nieuwe agendapunten het verhaal naar overheden sterker kunnen maken. Na de eerste verkenning van de zes relevante thema’s volgen ‘scrumsessies’ waarin agendavoorstellen nader worden uitgewerkt. Alles wordt uiteindelijk gebundeld in de ‘Dynamische agenda Ruimte voor Logistiek 2015-2030.

 

Zes thema’s
De Tafel R&I bouwt voort op lopende projecten en initiatieven en voegt daar nieuwe aan toe. De zes thema’s die relevant zijn voor de logistieke lange termijn agenda, zijn op 19 juni besproken op basis van een uitgebreide inventarisatie vooraf van strategische opgaven, lopende zaken, missing links en ambities. De inventarisaties dienen dit jaar als werkdocument voor de verkenningen en scrumsessies:

 

  • De positie in internationale netwerken en achterlandverbindingen.
  • Borging van ruimte voor data infrastructuur.

 

Vervolg
De scrumsessies volgen in het najaar. Jeanet van Antwerpen besloot de bijeenkomst met een advies: ”žDefinieer scherp wat je verwacht van de overheid. Maak een onderscheid tussen de korte en de lange termijn en knip zaken op, zodat besluitvorming makkelijker wordt.” Wordt vervolgd!

 

Ook meedenken?
Dat kan. Neem hiervoor contact op met Vivianne Blommers van SADC. 

 

Geef een reactie