controversieel verklaard

‘Lelystad kan niet langer on hold staan: de airport moet nu open’

Eind oktober brachten leden van de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer een bezoek aan Lelystad Airport. Burgemeester Mieke Baltus, gedeputeerde Jan de Reus, wethouder Adam Elzakalai en directeur van Lelystad Airport Wilma van Dijk heetten hen hartelijk welkom. Dit bericht verscheen eerder op Lelystad.nl. De kamerleden kregen verschillende presentaties over het sociaal-economische […]

Start zienswijzeprocedure Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit. De ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit […]

Voorstel verkeersverdelingsregel naar Brussel

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft half juli de concept-verkeersverdelingsregel voor Schiphol en Lelystad Airport aangemeld in Brussel. De verkeersverdelingsregel is onderdeel van de aanpak waarmee het kabinet ruimte creëert op Schiphol. Het doel is de economisch belangrijke positie van de nationale luchthaven Schiphol met wereldwijde verbindingen te behouden en te versterken. Lelystad Airport zal […]

Duurzame keten luchthaven Lelystad

Luchthaven Lelystad en het naastgelegen bedrijventerrein krijgen een duurzame energie- en grondstofwaterketen. Hiermee willen de betrokken gebiedspartners bijdragen aan een circulaire economie. In de eerste fase worden in de gebouwen op de luchthaven en het Lelystad Airport Businesspark (LAB) waterbesparende maatregelen genomen. Ook wordt het afvalwater optimaal gescheiden waardoor het (drink)watergebruik wordt geminimaliseerd. Het afval- […]