duurzaam taxiën

Luchtvaartsector presenteert stappenplan om duurzaam taxiën te realiseren

Om brandstofgebruik tijdens het taxiproces op Schiphol en de daarmee gepaarde CO2-, stikstof- en (ultra)fijnstofuitstoot sterk te verminderen, heeft de luchtvaartsector een roadmap aangeboden aan Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur & Waterstaat. Met dit stappenplan wordt duurzaam taxiën in uiterlijk 2030 op heel Schiphol de standaardprocedure. De eerste stap daarin zijn twee sleepvoertuigen die […]

Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s of SEBA aangepast vanwege levertijden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aangepast, omdat de levertijden van de meeste elektrische bedrijfsauto’s oplopen. Dit is het gevolg van productieproblemen bij voertuigfabrikanten. Om uitbetaling van de subsidie aan te vragen, hoeft de bedrijfsauto niet meer binnen 4 maanden te zijn geleverd. Die periode is voor 2021 verlengd […]

Reageer nu op voorstel vrachtwagenheffing kabinet

Het Ministerie van IenW bereidt, in navolging van onze buurlanden, een wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing voor. Binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens betalen per kilometer, op autosnelwegen en een aantal andere wegen (met name N-wegen). De hoogte wordt bepaald door milieueigenschappen en gewichtsklasse van de vrachtwagen. De nettoinkomsten worden gebruikt voor belastingverlaging en innovatie en verduurzaming […]

Proef digitale vrachtbrief internationaal transport

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ondersteunt een proefproject waarin wordt onderzocht of de digitale vrachtbrief geschikt is voor grensoverschrijdend vervoer. Hierdoor kunnen vrachtvervoerders efficiënter en met minder kosten werken. De proef digitale vrachtbrief start 1 december 2017 in de Benelux. Minister Van Nieuwenhuizen: “Voor de vrachtvervoerders betekent de digitale vrachtbrief minder lasten en minder […]