voertuigdata verkeersveiligheid

Provincie Noord-Holland publiceert toekomstvisie op mobiliteit

De provincie investeert in én met de Noord-Hollandse gemeenten in een bereikbaar Noord-Holland per schip, (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer. Op basis van het Perspectief Mobiliteit wil de provincie met gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam in gesprek over beleidskeuzes en kansrijke maatregelen voor een leefbaar en bereikbaar Noord-Holland. Het Perspectief Mobiliteit is op 30 september gepubliceerd met […]

Monitor ABN AMRO: vergroening wegverkeer niet eenvoudig door schaarste grondstoffen

Voor de energietransitie van het wegverkeer zijn kritische metalen als lithium, kobalt, zeldzame aardmetalen, platina en platina-gerelateerde metalen onmisbaar. De route naar vergroening van de mobiliteit wordt daarmee sterk afhankelijk van landen die beschikken over reserves van deze metalen. Aanzienlijk hogere prijzen en geopolitieke valkuilen kunnen daardoor een succesvolle transitie in de weg staan, dat […]