walstroom zeeschepen

Haven Amsterdam weerbaarder met nieuw programma Cybersecurity

Informatiesystemen bevatten waardevolle informatie en zijn daardoor interessante doelwitten voor cybercriminaliteit. De basisveiligheid moet bij elk bedrijf op orde zijn. Het gaat dan om maatregelen zoals awareness, scheiding van netwerken, tijdig installeren van security updates en het toepassen van ‘gelaagde beveiliging’. Port of Amsterdam vindt het belangrijk om bedrijven in het havengebied proactief te betrekken […]