staat flevoland

Minder CO2-uitstoot door verkeer in Noord-Holland en Flevoland

Meer woningen bij openbaarvervoerknooppunten, een beter fietsnetwerk, thuiswerken en zero-emissiezones voor vrachtwagens. Met dit soort maatregelen willen de overheden in Noord-Holland en Flevoland de CO2-uitstoot door verkeer met minimaal 20% verminderen. Dat staat in de eerste versie van het Regionaal Mobiliteitsplan Noord-Holland en Flevoland. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma is de uitwerking van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord […]

Start zienswijzeprocedure Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit. De ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit […]