go!-nh provincie

Dashboard logistieke stromen: instrument voor overheden en wegbeheerders

Onlangs is het Dashboard logistieke stromen gelanceerd. Het dashboard brengt in kaart welke goederen worden vervoerd in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Ook maakt het inzichtelijk wanneer en met welke voertuigen het vervoer gebeurt. Overheden en wegbeheerders kunnen het dashboard gebruiken voor gericht beleid. De Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Amsterdam Logistics en Metropoolregio Amsterdam hebben […]

Versterken economie zeehavens: ‘Havens nodig voor welvaart én welzijn van Noord-Hollanders’

De provincie Noord-Holland wil de economie in de zeehavens versterken, zonder dat dit negatieve effecten heeft op de gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en het klimaat. Bron: Noord-Holland.nl. De zeehavens van Noord-Holland staan voor een grote verandering. De huidige haveneconomie moet zich doorontwikkelen om internationaal mee te kunnen blijven doen. Tegelijkertijd moet de uitstoot van schadelijke […]

Onderzoek MRA-trainees: Europa biedt kansen voor ontwikkeling energienetwerk toekomst

Een goede energie-infrastructuur is essentieel voor het succes van de energietransitie. Een goede infrastructuur zorgt ervoor dat voldoende energie kan worden geleverd op een flexibele manier. Omdat Europese regelgeving en financieringskansen hierin een belangrijke rol spelen, hebben trainees van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en beperkingen vanuit de Europese Unie […]

Podcast: Noord-Holland, EU en de energie-infrastructuur

De provincie Noord-Holland wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en in 2050 klimaatneutraal zijn. Voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is het cruciaal om te beschikken over een energie-infrastructuur die voldoende en flexibel energie levert. Omdat Europese regelgeving en financieringskansen hierin een belangrijke rol spelen, onderzochten trainees van de Metropoolregio Amsterdam […]

Provincie Noord-Holland publiceert toekomstvisie op mobiliteit

De provincie investeert in én met de Noord-Hollandse gemeenten in een bereikbaar Noord-Holland per schip, (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer. Op basis van het Perspectief Mobiliteit wil de provincie met gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam in gesprek over beleidskeuzes en kansrijke maatregelen voor een leefbaar en bereikbaar Noord-Holland. Het Perspectief Mobiliteit is op 30 september gepubliceerd met […]