Economische Verkenningen MRA 2018: volop groei

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit in 2018 naar verwachting met 3,7 procent. In 2019 zal dat 3,2 procent zijn. Daarmee ligt...

Nieuws

Nieuws

MRA in trek als vestigingsplaats grote bedrijven

De bovenregionale locatiedynamiek in Nederland is opnieuw toegenomen. Het aantal locatiebeslissingen in 2016...