MRA in trek als vestigingsplaats grote bedrijven

De bovenregionale locatiedynamiek in Nederland is opnieuw toegenomen. Het aantal locatiebeslissingen in 2016 is fors gestegen ten opzichte...

Nieuws