tln verkiezingen

TLN vraagt met verkiezingsmanifest aandacht voor logistieke belangen Nederland

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus voor een nieuwe regering. Ter voorbereiding daarop heeft TLN een verkiezingsmanifest opgesteld, waarin ze de politiek oproept om in hun verkiezingsprogramma’s en tijdens de coalitieonderhandelingen aandacht te hebben voor de logistieke belangen van Nederland.

Bron: TLN.

Transport en Logistiek vormen een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie en samenleving. Het is onmisbaar voor het waarmaken van de maatschappelijke ambities en de logistieke ketens zijn cruciaal voor onze internationale concurrentiepositie. Om onze sector te verduurzamen en tegelijkertijd Nederland draaiende te houden hebben we de overheid hard nodig. Om bijvoorbeeld laadcapaciteit te realiseren voor ondernemers met Zero Emissie (ZE) trucks. Maar ook om genoeg geld vrij te maken voor beheer, onderhoud en aanleg van infrastructuur en een éénduidige aanpak op ondermijnende criminaliteit te voeren.

Er moet ruimte zijn voor logistiek ondernemerschap. En er moet fysiek ruimte zijn in Nederland voor distributie en Zero Emissie Hubs en in de digitale wereld moet ruim baan worden gemaakt voor de transitie naar een digitale vrachtbrief en een veilige manier van data delen.

Het manifest roept politieke partijen op om te staan voor de logistieke sector. Deze standpunten kunnen de politieke partijen overnemen in hun partijprogramma en meenemen in hun politieke besluitvorming. Je leest er alles over in het TLN-manifest.