state of region amsterdam

Topcoaches voor Toptalent start weer

Het succesvolle traject Topcoaches voor Toptalent (TvT) gaat begin 2016 weer van start met een nieuwe lichting ambitieuze afstudeerders logistiek. Een van die studenten zou bij u aan de slag kunnen.

 

Het programma is een samenwerking tussen EVO, TLN en logistieke hbo’s en is voortgekomen uit het HBO Kennisakkoord, waaruit ook het KennisDC Logistiek is voortgekomen. Topcoaches voor Toptalent is een uniek coaching programma voor logistieke toptalenten. Jaarlijks komt een selecte groep van 10-20 ambitieuze vierdejaars studenten Logistiek van tien verschillende hogescholen voor dit programma in aanmerking.

 

De doelstelling is om door middel van het programma de theorie en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Het uitwisselen van informatie en ervaringen van alle betrokken partijen is hierbij van groot belang. De doelstelling van het programma is om de topstudenten logistiek de mogelijkheid te geven intensief begeleid te worden tijdens het afstudeerjaar door een topcoach van een topbedrijf. Dit betekent dat deze speciaal geselecteerde studenten niet alleen een afstudeerstage uitvoeren bij het bedrijf, maar in bredere vorm worden voorbereid op de arbeidspraktijk. Hierbij komt niet alleen het aspect logistieke kennis aan bod, maar vooral ook competenties die steeds belangrijker worden in het arbeidsveld, zoals leiderschap, communicatieve en sociale competenties en de toepassing van kennis en inzicht.

 

Afgelopen jaren hebben diverse leden van TLN aan dit programma meegedaan en ook voor deze editie zijn er weer voldoende plekken voor logistiek dienstverleners die hier aan mee willen werken. Uitgebreide informatie over het programma vindt u hier of neem contact op met Christiaan van Luik, cvluik@tln.nl

 

Bron: TLN

 

Geef een reactie