Co2-meter

Topsector Logistiek helpt logistiek de carbon footprint in kaart te brengen

Er is een nieuwe wereldwijde standaard voor carbon footprinting in aantocht, ISO 14083. Voor elk bedrijf wordt het op termijn noodzakelijk om een CO2-boekhouding bij te gaan houden, naast de financiële boekhouding. Ook bedrijven in de logistiek moeten zich goedbereiden, onder meer door inzicht te krijgen in hun carbon footprint. Daar kan de website  carbonfootprinting.org, ontwikkeld door Topsector Logistiek, bij helpen. 

Bron: Topsectorlogistiek.nl.

Carbon footprinting (CF) is het het bepalen van de CO2-uitstoot van een economische activiteit en laat zien hoe ‘CO2-effectief’ de bedrijvigheid is. Meten is weten, en dan is de volgende stap om systematisch de CO2-uitstoot per activiteit terug te brengen.

Als uiteindelijk vrijwel alle uitstoot tot bijna nul gereduceerd is, wordt CO2-uitstoot in CF vervangen door energieverbruik. Die indicatoren zijn even relevant om als bedrijf goed te managen, en de methode is hetzelfde.

Website carbon footprint logistiek

Topsector Logistiek heeft een speciale website ingericht over de veranderingen op het gebied van carbonfootprinting in de logistiek. Logistiek is het organiseren van een supply chain. Elk bedrijf ontwerpt zijn eigen voortbrengingsketen (supply chain):

  • waar komen de grondstoffen en halffabricaten vandaan?
  • waar worden ze bewerkt?
  • hoe komen ze bij de afnemers terecht?

Dat leidt tot transport, opslag en overslag tussen de verschillende stappen. Alle supply chains naast en achter elkaar vormen de keten van grondstof naar consument.

Roadmap Carbon Footprinting

Ben je nog niet gestart met het bijhouden van een CO2-boekhouding? Kijkt dan eens naar de roadmap Carbon Footprinting op onze website. Het is onze doelstelling om bedrijven op een laagdrempelige manier meer ervaring te laten opdoen met Carbon Footprinting, de waarde voor een bedrijf te verhogen en opschaling in het toepassen van Carbon Footprinting te faciliteren. In de roadmap ziet u wat de doelstellingen en uitdagingen zijn op het gebied van Carbon Footprinting en hoe we daarmee om willen gaan.